Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Công văn số 436-CV/BTGTU, ngày 22/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn (kèm theo công văn và thể lệ cuộc thi)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1954
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1954
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47547911