Hướng Hoá: Giao ban công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 

Ngày 22/9/2017, Thường trực Huyện uỷ Hướng Hoá đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hướng Hoá luôn ổn định. Các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực công tác nội chính; đồng thời phối hợp chặt chẽ phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, mật phục tại các địa bàn trọng điểm an ninh trật tự, đã triệt phá 03 nhóm tội phạm trộm cắp tài sản; 04 nhóm tụ điểm đánh bạc, gồm 28 đối tượng; gọi hỏi, răn đe 346 đối tượng liên quan đến ma tuý và vi phạm trật tự xã hội; điều tra làm rõ 13/13 vụ phạm pháp hình sự gồm 35 đối tượng; thụ lý điều tra 40 vụ gồm 60 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 33 vụ gồm 58 bị can; phát hiện, bắt 22 vụ, gồm 18 đối tượng tàng trữ, vận chuyển hàng hoá nhập lậu, thu giữ hàng hoá trị giá trên 1,3 tỷ đồng; giải quyết 167/202 vụ án và việc các loại; ban hành 290 quyết định về thi hành án…

                                                        

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, huyện đã tập trung chỉ đạo  các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện nghị quyết TW4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội nghị đã góp bàn các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2017 như: Tiếp tục thực hiện Quy định số 1770-QĐ/HU, ngày 19/11/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “Một số vấn đề về sự lãnh đạo của Huyện uỷ đối với các cơ quan nội chính huyện” và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quân sự - quốc phòng, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở, trực chỉ huy, trực chiến phòng không, chủ động nắm chắc tình hình không để bất ngờ xảy ra. Tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tai nạn, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý và trộm cắp tài sản của nhân dân. Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính Trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU, ngày 15/11/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng và việc khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ đề ra. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính, các cơ quan liên quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, thống nhất trong xử lý các vụ án giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra Nhà nước, hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn. Nguyễn Đình Phục

 

1919 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 131
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 131
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15917411