Hướng Hóa chú trọng công tác phát triển đảng viên 

Trong những năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh, Đảng bộ huyện Hướng Hoá luôn xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Là huyện miền núi, Hướng Hóa hiện có hơn 80 nghìn dân, bao gồm 3 dân tộc: Kinh, Vân Kiều, Pa Cô cùng sinh sống, phân bổ trên địa bàn hành chính 22 xã, thị trấn, trong đó có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn; lực lượng thanh niên có trình độ phần lớn đi làm ăn xa, không thường xuyên ở địa phương… đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ban tham mưu, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các chi, đảng bộ cơ sở và phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị cùng với cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong độ tuổi thanh niên, đảng viên là nữ giới, người dân tộc thiểu số và ở địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn và ít đảng viên. Đồng thời, hằng năm thông qua cam kết trách nhiệm của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn với Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó có cam kết chỉ tiêu vê kết nạp đảng viên. Mặt khác thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cơ quan tham mưu của cấp uỷ đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng tại Trung tâm Chính trị huyện và các xã, thị trấn. Nhờ vậy công tác phát triển đảng viên ở Hướng Hoá đã đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2015 đến nay Hướng Hóa đã kết nạp 1.336 đảng viên mới, trong đó có 25 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, bình quân hằng năm kết nạp 267 đảng viên, vượt 17 đảng viên so với chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra. Các đảng viên mới được kết nạp đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, đặc biệt là trong phong trào thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... thực sự là những hạt nhân chính trị nòng cốt ở cơ sở, được cán bộ, Nhân dân tín nhiệm và đánh giá cao. Hiện nay, Đảng bộ có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 26 Đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở, với 272 chi bộ trực thuộc và 05 Đảng bộ bộ phận, với 4.330 đảng viên.

Nhờ chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng đã góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn bộ Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

                            Nguyễn Đình Phục

38 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 140
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 140
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17104660