Hướng Hoá chú trọng công tác phát triển đảng viên 

Trong những năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh, Đảng bộ huyện Hướng Hoá luôn xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Là huyện miền núi, Hướng Hóa hiện có hơn 80 nghìn dân, bao gồm 3 dân tộc: Kinh, Vân Kiều, Pa Cô cùng sinh sống, phân bổ trên địa bàn hành chính 22 xã, thị trấn, trong đó có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn; lực lượng thanh niên có trình độ phần lớn đi làm ăn xa, không thường xuyên ở địa phương… đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ban tham mưu, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các chi, đảng bộ cơ sở và phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị cùng với cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong độ tuổi thanh niên, đảng viên là nữ giới, người dân tộc thiểu số và ở địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn và ít đảng viên. Mặt khác thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cơ quan tham mưu của cấp uỷ đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các xã, thị trấn. Nhờ vậy công tác phát triển đảng viên ở Hướng Hoá đã đạt được kết quả tích cực. Riêng 9 tháng đầu năm 2019 đã kết nạp 141 đảng viên mới, trong đó 41 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 29 đảng viên là lao động nông thôn, 03 đảng viên doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 4.280 đảng viên, trong đó 1.647 đảng viên nữ, 2.633 đảng viên nam; 1.435 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Hiện nay, Đảng bộ có 44 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 27 Đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở, với 276 chi bộ trực thuộc và 05 Đảng bộ bộ phận, không còn chi bộ thôn, bản sinh hoạt ghép .

Nhờ chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng đã góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn bộ Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.  Nguyễn Đình Phục

521 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 132
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 132
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15945657