Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 

Để hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 thực sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền và quán triệt đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tổ chức Công đoàn về phòng chống dịch COVID-19; thường xuyên theo dõi, cập nhật, cung cấp những thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh từ những nguồn tin chính thống để tránh gây hoang mang, lo lắng, hiểu sai tình hình, làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của CNVCLĐ. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, về truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng về công nhân và Công đoàn. Chú trọng sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và công tác tuyên truyền.

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, các cấp Công đoàn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, ổn định tinh thần cho đoàn viên, người lao động; chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập để phối hợp với người sử dụng lao động tìm các giải pháp ổn định sản xuất- kinh doanh; đề xuất các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người lao động và người sử dụng lao động; tích cực hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và tổ chức Công đoàn cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Các cấp Công đoàn chủ động tổng hợp, xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí từ ngân sách hoạt động, nguồn quỹ xã hội, quỹ tình nghĩa, quỹ trợ cấp khó khăn của cấp mình để tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tập trung rà soát, thẩm định, đề xuất Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa các nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo chỉ tiêu được phân bổ để tổ chức khởi công trong Tháng Công nhân. Tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh tích cực đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do UBMTTQVN tỉnh phát động. Tích cực động viên đoàn viên, người lao động hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tham gia hiến máu tình nguyện. Tiếp tục quan tâm việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tiến hành thương lượng, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể nhưng phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch. Thủy Phương

439 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 310
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 310
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17909545