Hướng dẫn kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính 

(Chinhphu.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2019.

 

 
 Ảnh minh họa - Internet

Theo đó, toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật theo các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Chú trọng nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa xét xử các vụ án hành chính khiếu kiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đồng thời, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án. Yêu cầu phát hiện vi phạm thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị. Định kỳ hàng tháng tập hợp và báo cáo về kết quả phát hiện vi phạm, kiến nghị gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp để tổng hợp, xây dựng thông báo rút kinh nghiệm chung về thực hiện quyền kiến nghị đối với Tòa án.

Viện kiểm sát các cấp xây dựng chương trình công tác cho cấp mình.

Viện kiểm sát cấp trên có văn bản hướng dẫn Viện kiểm sát cấp dưới về nghiệp vụ, kỹ năng kiểm sát phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết định của Tòa án; việc ban hành kiến nghị, kháng nghị và các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị. Qua đó khắc phục tình trạng bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm mà Viện kiểm sát không phát hiện được.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đột phá: Tăng cường công tác kháng nghị trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh thương mại, lao động; phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật, trong đó: Chú trọng công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, không để xảy ra tình trạng trắng kháng nghị tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

350 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 871
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 871
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74054584