Hơn 1.500 đơn khiếu nại, tố cáo được tiếp nhân xử lý trong năm 2017 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; trong năm 2017, các cấp sở ngành tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.500 đơn khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội, bảo vệ trật tự kỷ cương, trật tự pháp luật.

Trong năm 2017, các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp trực thuộc tỉnh Quảng Trị đã thực hiện công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 1.434 lượt/3.100 người/1.510 vụ việc. So với năm 2016, số vụ việc được tiếp nhận tăng 201,4%, tăng 1.009 vụ.

Nội dung của các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất, chính sách hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị; khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị phản ánh liên quan đến hỗ trợ, đền bù sau sự cố môi trường biển do Formasa gây ra và một số đơn kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách. Trong đó có 2 vụ việc có dấu hiệu phức tạp, kéo dài, đó là vụ liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đất đai trong quá trình Nhà nước thi công mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thành phố Đông Hà của một chủ hộ tại khu phố 2, phường Đông Thanh, TP. Đông Hà và kiến nghị được giao đất, cấp giấy CNQSD đất của một chủ đất tại đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị. Ngay khi được đề đơn kiến nghị, cả hai vụ việc này đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình và đã có câu trả lời cho người đề đơn, tuy nhiên cả hai vẫn chưa đồng tình với hướng giải quyết được đưa ra. Do đó hiện cả hai vụ việc đang được các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền liên quan cùng phối hợp giải quyết.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là một hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Thông qua hoạt động này, cơ quan hành chính cấp trên có thể kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của cấp dưới. Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan hành chính trực thuộc tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, tổ chức giám sát, kiểm tra và thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

                                                                                                                                                                           Hoàng Thảo Nhi

778 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 585
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 585
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81539217