Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý về tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW, ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng” 

Ngày 11/10/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn bản của Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng”. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Cả nước hiện có 640 tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan hội quần chúng, trong đó, có 40 đảng bộ cơ sở, 1 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, 599 chi bộ cơ sở, với 10.579 đảng viên. Qua 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW, các đảng ủy, chi ủy chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan hội trong sạch, vững mạnh. Trong đó, công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Cán bộ, đảng viên luôn có trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội. Các cấp ủy, chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, lãnh đạo hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động, công tác; đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn nhất định như: một số tổ chức đảng còn lúng túng trong việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên tuy có cố gắng nhưng kết quả đạt được chưa cao; chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ vẫn chưa đạt yêu cầu, nội dung, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, chưa được đổi mới.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW; đồng thời đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng. Các đại biểu cũng tập trung đóng góp ý kiến vào tên gọi, bố cục quy định; phạm vi, đối tượng áp dụng, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng; quan hệ công tác với các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị…   

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổng hợp nội dung ý kiến góp ý của đại diện các địa phương, đơn vị, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo, đề xuất với Ban Bí thư những nội dung cần bổ sung, sửa đổi về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ để triển khai thực hiện thống nhất giữa các địa phương, đơn vị nhằm phát huy vai trò, hiệu quả công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng trong thời gian tới. Lê Yên

 

 

 

122 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 488
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 491
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73981550