Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Bảo vệ Bí mật Nhà nước của Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2019 

Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quang Chiến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội Nghị
Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Bảo vệ Bí mật Nhà nước của Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2019

 Thành phần của lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Văn phòng, trưởng, phó  các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ; Đại diện Lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng các huyện, thị, thành uỷ,  Đảng uỷ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Báo Quảng Trị và Trường chính trị Lê Duẩn;  Cán bộ văn thư, lưu trữ các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng uỷ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ Văn phòng các huyện, thị, thành uỷ; Bí thư, Phó bí thư các Đảng ủy xã, phường, thị trấn; tổng số gồm 220 học viên tham gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác văn thư, lưu trữ và việc bảo vệ Bí mật Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ có một vị trí quan trọng trong công tác văn phòng cấp uỷ và các tổ chức chính trị - xã hội, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, hay nói cách khác đây là những mắt xích không thể thiếu được trong hoạt động của tổ chức, cơ quan. Thực hiện tốt công tác văn thư sẽ bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin và giữ gìn bí mật thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, cải cách hành chính... Thực hiện tốt công tác lưu trữ là chúng ta đang giữ gìn, bảo quản tài sản quý báu của Đảng, của dân tộc, có giá trị toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ... nhất là việc quản lí tài liệu lưu trữ, việc bảo vệ bí mật Nhà nước trong thời gian đại hội sắp tới là một việc mà các cấp ủy đảng hết sức quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo

Để làm tốt công tác văn thư, lưu trữ và việc bảo vệ bí mật Nhà nước trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, mà trước hết là người đứng đầu các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội phải thực sự đổi mới nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và việc bảo vệ bí mật Nhà nước trong vấn đề này. Từ đó, quan tâm tạo điều kiện và có sự chỉ đạo đúng đắn, hiệu quả, giúp cho cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội hoạt động tốt hơn.

Đồng chí Lê Quang Chiến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Qua 01 ngày tập huấn, các học viên  được nghe  đồng chí Đỗ Quốc Toán Phó Cục trưởng - Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ, trọng tâm là một số văn bản về chuẩn bị cho công tác phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; Hướng dẫn mới về công tác chỉnh lí tài liệu; Hướng dẫn xây dựng quy chế về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội; Đồng chí Nguyễn Hùng Trưởng phòng PA03- Công an tỉnh Quảng trị trao đổi một số văn bản của Trung ương về Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật an ninh mạng…. Đây là những nội dung văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác văn thư, lưu trữ đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong thời gian tới.

Tại hội nghị tập huấn các đồng chí học viên trao đổi kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ như công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội, công tác bảo mật tài liệu, quản lí tài liệu mật ở một số cơ quan, đơn vị.., kinh nghiệm  thực tiễn và thực trạng ở địa phương....Một số kiến nghị và đề xuất...

Tin tưởng rằng, qua đợt tập huấn, các đồng chí lãnh đạo nhất là các đồng chí Chánh văn phòng cấp ủy tham mưu cho Lãnh đạo các cấp chỉ đạo tốt công tác văn thư, lưu trữ; đặc biệt đội ngũ cán bộ  trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của cấp uỷ và các tổ chức chính trị- xã hội được nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác văn thư, lưu trữ, vận dụng những kiến thức tiếp thu được vào hoạt động thực tiễn công tác hàng ngày, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ của cấp uỷ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội dần dần từng bước đi vào nền nếp, khoa học, thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp trong nhiệm kỳ tới  ngày càng tốt hơn. Thái Thị Khuyên

 

410 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 151
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 151
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17135055