Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Trong 2 ngày 9-10/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuẩn bị Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và triển khai một số văn bản quan trọng của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội. Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại Quảng Trị, điểm cầu tỉnh tổ chức tại hội trường Viettel tỉnh và 6 điểm cầu tại Trung tâm Viettel các huyện, thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội; các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Hội; hướng dẫn góp ý Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; gợi ý chương trình Đại hội và Đề cương Báo cáo kết quả Đại hội; hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII cũng như được quán triệt Chiến lược phát triển tổ chức Hội và Kế hoạch triển khai.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Với quan điểm có sự kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm, nội dung phù hợp và khắc phục những bất cấp, hạn chế qua thực hiệncông tác nhân sự của nhiệm kỳ Đại hội vừa qua, dự kiến, Đại hội Đại biểu cấp cơ sở sẽ hoàn thành vào quý II/2021, Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện sẽ hoàn thành vào quý III/2021, Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2021 và Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ hoàn thành vào quý I/2022. Bình An

45 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 162
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 162
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17866633