Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý II/2017 

Ngày 7/7/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý II/2017. Đồng chí Lê Văn Kiệm- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội và tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn toàn tỉnh quý II năm 2017. Qua đó, trong thời gian qua ngoài Dư luận đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành đã làm cho các tầng lớp nhân dân tin tưởng, phấn khởi, hăng hái thi đua, lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trên cơ sở đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thời gian qua, những ý kiến phát biểu phản ánh của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tại hội nghị giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới; làm cơ sở tham mưu cho các cơ quan cấp trên có những giải pháp phát huy những ưu điểm và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, ảnh hưởng đến tư tưởng, dư luận xã hội, gây băn khoan, lo lắng cho các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động. Hầu hết các cộng tác viên đã thực hiện khá tốt chế độ báo cáo định kỳ, cung cấp thông tin về vấn đề tư tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những luồng dư luận của nhân dân trước những sự kiện, vụ việc nổi cộm có tính chất nhạy cảm xảy ra ở các địa phương trong toàn tỉnh. Quá trình xử lý thông tin mà dư luận phản ánh qua các kênh khác nhau ngày càng được đẩy mạnh, đặc biệt là sự phối hợp trong việc nắm bắt, xác minh các thông tin qua đường dây tiếp nhận thông tin dư luận xã hội của Thường trực Tỉnh ủy, báo cáo kịp thời và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị, xử lý các vấn đề mà người dân phản ánh.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực đề nghị đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cần tăng cường chủ động nắm bắt dư luận xung quanh việc triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 5, hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW và các vấn đề về y tế, an toàn thực phẩm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… báo cáo kịp thời để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ xử lý tốt những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Hoàng Anh Tuấn

667 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1147
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1147
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76434216