Hội nghị giao ban các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề 

Ngày 03/6/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề năm 2021. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề. Qua báo cáo của phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật, Trường Trung cấp Nghề Giao thông vận tải, Trường Trung cấp Mai Lĩnh và Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh cho thấy, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên các trường đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; có những bước đi thích hợp, giải pháp tích cực trong  thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng cộng nghiệp lần thứ tư” bước đầu đã có những kết quả khả quan. Hầu hết các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ số ở lĩnh vực như quản lý thông tin cá nhân, kết nối với các trường thành viên, công tác tuyển sinh. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đạt được kết quả tích cực, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các trường cũng gặp nhiều khó khăn, như: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu; việc sáp nhập bộ máy bên trong; vướng mắc trong việc mở mã ngành, công tác tuyển sinh không đạt kế hoạch;…

Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu đã  thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về công tác tuyển sinh; nhận thức, tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư; dự báo thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh... một số ý kiến đề xuất, kiến nghị  các cấp, các ngành chức năng hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; hỗ trợ cài đặt hệ thống gửi và nhận văn bản qua mạng;  có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hội viên, nông dân tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới; tổ chức đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, về cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam ghi nhận những kết quả đạt được của các trường trong thời gian qua, đề nghị các trường khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ sinh học có hiệu quả hơn. Thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; phối hợp thực hiện tốt phân luồng học sinh; tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước, đa dạng hóa các loại hình đào tạo phù hợp nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn lực phục vụ các dự án; quảng bá hình ảnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh…

Đối với kiến nghị, đề xuất của các trường, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tiếp thu, giải đáp, đồng thời thông tin một số dự án động lực phát triển trên địa bàn tỉnh, định hướng nhu cầu lao động ở một số ngành, lĩnh vực trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đề nghị các trường chủ động nắm bắt, làm tốt công tác dự báo nhu cầu lao động, đào tạo các lĩnh vực xã hội có nhu cầu. Đăng Khoa

21 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 274
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 274
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642900