Hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023 

Chiều ngày 22/9/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban các ngành khối Khoa giáo năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
Hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo năm 2023

Trong những tháng đầu năm 2023, bám sát nhiệm vụ chính trị các ngành trong khối Khoa giáo đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện có chiều sâu Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị năm 2023” qua đó, góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên.

 Đối với lĩnh vực chuyên môn các sở, ngành đã triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo. Một số kết quả nỗi bật như: Sở Giáo dục và Đào tạo quy mô, mạng lưới trường, lớp tiếp tục được tổ chức sắp xếp lại từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn duy trì  ổn định; Sở Y tế, các hoạt động khám, chữa bệnh tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, đến thời điểm này các cơ sở y tế trên địa bàn vẫn đủ thuốc để điều trị; Sở Khoa học và Công nghệ đã chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng; Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức rà soát, đôn đốc các cơ sở xử lý ô nhiễm môi trường, tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền về môi trường; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, đào tạo nghề...

 Tại hội nghị giao ban, lãnh đạo các sở, ngành trong khối Khoa giáo đã tham gia ý kiến thảo luận các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, trong đó tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như: Bổ sung biên chế giáo viên cho ngành giáo dục; hỗ trợ một phần kinh phí để Hội Y tế thôn, bản tổ chức các hoạt động; bổ sung kinh phí nhằm đầu tư xây dựng và sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đối với người dân...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của các ngành khối Khoa giáo trong thời gian qua, trao đổi làm rõ thêm những vấn đề mà các ngành kiến nghị, đề xuất, gợi ý một số giải pháp giải để quyết khó khăn, vướng  mắc. Đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, theo đó, các ngành khối khoa giáo cần tập trung tuyên truyền về hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị; kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh các ngành khối Khoa giáo cần rà soát, đối chiếu, đánh giá lại mục tiêu đã đề ra trong năm, cũng như trong nhiệm kỳ để có các giải pháp thực hiện tốt hơn; tăng cường trao đổi thông tin với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, tham mưu, đề xuất những nhiệm vụ quan trọng để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch triển khai công tác của ngành theo quy chế phối hợp đã được ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực./. Đăng Khoa

 

343 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1688
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1688
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80265159