Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024 – nhiều thông tin quan trọng trong các dự án luật mới có hiệu lực 

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Tại hội nghị Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã thông tin chuyên đề: “Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”. Theo đó Luật Căn cước năm 2023 có 07 chương, 46 điều và có 13 nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Căn cước công dân năm 2014, gồm: Về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Bổ sung quy định về giải thích từ ngữ để làm rõ một số thuật ngữ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về căn cước; Về nguyên tắc quản lý căn cước; Về việc tích hợp thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; Sửa đổi, bổ sung thông tin trên thẻ Căn cước; Về cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi; Về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; Về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin về căn cước vào thẻ căn cước; Về việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; Về cấp, quản lý căn cước điện tử; Về khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ để xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; Về trách nhiệm của Bộ Công an, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý nhà nước về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử; Về các quy định chuyển tiếp.

Thông tin về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên khẳng định sự cần thiết ban hành luật và một số nội dung cơ bản của luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hội nghị cũng được nghe thông tin về một số sự án luật trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thông tin chuyên đề: “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị”, đồng chí  Nguyễn Danh Huy,
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã nhấn mạnh một số giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển về hạ tầng giao thông, điện, thuỷ lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị, khu công nghiệp...Khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với mục tiêu xây dựng công nghiệp hiện đại đến năm 2030…  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân cấp, phân quyền gắn với năng lực tổ chức thực hiện và đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu ở địa phương, rút ngắn quy trình ra quyết định, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đầu tư. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho công trình, dự án quan trọng, tác động liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững… Tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2024, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu bám sát thông tin do Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy cung cấp tại hội nghị. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Tham mưu cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Nắm chắc tình hình, diễn biến và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, Nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế để tham mưu cấp ủy kịp thời có giải pháp định hướng, ngăn chặn những tư tưởng tiêu cực phát sinh kéo dài dẫn đến khiếu kiện, đình công, tụ tập đông người,… không để lan rộng thành “điểm nóng”. Vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, phóng viên báo chí đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Tăng cường các lớp bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức, thông tin trên các lĩnh vực cho phóng viên, biên tập viên trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng: Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 -01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024). Châu Minh

118 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 593
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 593
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79667959