Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021 

Sáng ngày 19-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021. Hội nghị được tổ chức tại 658 điểm cầu trên cả nước với khoảng 15.500 đại biểu, trong đó có 3 điểm cầu của Trung ương tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; 53 điểm cầu cấp tỉnh; 178 điểm cầu cấp huyện; 427 điểm cầu cấp xã. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”. Đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương thông tin, năm qua, đại dịch Covid-19 đã có tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội cũng như ảnh hưởng rất lớn đối với kinh tế thế giới, gây ra sự đứt gãy các chuỗi cung ứng, tạo sự phân hóa và khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng tăng. Tuy vẫn tồn tại những bất ổn, thách thức nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới. Trong bối cảnh ấy, nước ta vẫn củng cố được mối quan hệ với các nước lớn, các đối tác quan trọng, các nước láng giềng..., giữ vững an ninh, độc lập chủ quyền, ổn định tình hình chính trị-xã hội trong nước. Về nhiệm vụ của công tác đối ngoại ở nước ta trong thời gian tới, đồng chí khẳng định, chúng ta tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại tại Đại hội XIII của Đảng; những định hướng đề ra tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc tháng 12-2021 vừa qua, tranh thủ vai trò của đối ngoại trong phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch bệnh...

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo khẳng định: Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021 đã đạt được một số thành tựu nổi bật như: tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh tại 61/63 tỉnh, thành. Hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518; xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973. Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp; phát huy hiệu quả App thông tin Tuyên giáo; duy trì các hoạt động bồi dưỡng tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định… Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta… Định hướng trong thời gian tới tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng; tập trung kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng…

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra thuận lợi, khó khăn, kiến nghị của các địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền miệng. Đồng thời, thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với việc tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh năm 2022.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2021. Lê Liên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

183 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1936
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1936
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47550330