Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 

Sáng ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần tham dự là báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung thông tin chuyên đề: Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cả nước và của tỉnh Quảng Trị; những điểm mới, nổi bật của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); giới thiệu tổng quan về 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới
Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Võ Thái Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị về kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cả nước và của tỉnh Quảng Trị; những điểm mới, nổi bật của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tính đến hết ngày 02/4/2023, đã có 11.685.461 lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Luật được tập hợp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đã được thống kê đầy đủ, có số liệu rõ ràng của các bộ, ngành, địa phương. Công tác tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Nhân dân được thực hiện ngay trong quá trình lấy ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các Bộ, ngành có nhiều nội dung quản lý liên quan đến lĩnh vực đất đai để nghiên cứu, tiếp thu. Các ý kiến phù hợp với Hiến pháp, nghị quyết của Đảng, nội dung đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, có đầy đủ cơ sở để thể chế hóa và thể hiện ý chí, nguyện vọng, lợi ích của đa số người dân, đồng thời tạo nguồn lực cho sự phát triển của đất nước đã được tiếp thu thành điều, khoản chi tiết.

Về  kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của tỉnh Quảng Trị: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản. Góp ý kiến thông qua cổng thông tin điện tử; Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn cấp huyện do cơ quan có trách nhiệm tổ chức. Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến gửi đến, cơ quan được giao tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đã tiến hành tổng hợp các ý kiến một cách trung thực, đầy đủ và khách quan. Theo kết quả tổng hợp, để góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cơ quan, tổ chức trực thuộc đã tổ chức 01 cuộc hội nghị, hội thảo; đã nhận được 423 nội dung tham gia của tổ chức, cá nhân. Các ý kiến đóng góp tập trung các nội dung: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Thu hồi đất, trưng dụng đất; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quy định chung,…Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã và trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Những điểm mới, nổi bật của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sau khi tiếp thu ý kiến Nhân dân đó là: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Giá đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Về Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Chế độ sử dụng các loại đất; Quyền thuê trong hợp đồng thuê đất hàng năm; Hộ gia đình sử dụng đất; Quy định chuyển tiếp, điều khoản thi hành….

Thông tin một số nội dung về 03 dự thảo Luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Nhấn mạnh các điểm mới, tiến bộ trong các dự án luật, việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác quản lý nhà nước của Bộ Công an; những tác động tích cực của dự án luật đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Về định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tiếp tục tuyên truyền kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Nhấn mạnh: Luật Đất đai là một đạo luật khó, phức tạp, tác động tới hầu hết các ngành, lĩnh vực, chủ thể trong xã hội, do đó, việc lấy ý kiến nhân dân là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ 5 tới đây (tháng 5/2023). Khẳng định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành sâu rộng, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật; Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội. Khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch); Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023): Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023); Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C. Mác (05/5/1818 - 05/5/2023); Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; giới thiệu các mô hình, tổ chức, cá nhân điển hình trong phát triển văn hóa đọc; quảng bá, giới thiệu các xuất bản phẩm hay, có giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao. Lê Liên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

539 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 514
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 514
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68694944