Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 

Sáng ngày 15/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần tham dự là báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và thông tin tại hội nghị.
Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông tin về công tác kiểm tra, giám sát sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp ủy các cấp đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới ban hành và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp đã bám sát kế hoạch, chương trình kiểm tra toàn khóa, hàng năm để triển khai thực hiện. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập vào những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong xã hội. Qua kiểm tra, UBKT các cấp đã phát hiện những khuyết điểm, sai phạm; xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên một cách nghiêm minh nhưng cũng mang tính nhân văn, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khắc phục hậu quả do các vi phạm gây ra, nhằm kịp thời răn đe, ngăn ngừa những vi phạm mới phát sinh.

Đồng thời đồng chí đã phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới như, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát…

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian gần đây. Đánh giá tổng quan tình hình thế giới, khu vực. Những tác động của tình hình thế giới, khu vực và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Một số kết quả lớn trong công tác đối ngoại thời gian qua. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời tập trung tuyên truyền một số điểm cần chú ý trong lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trong việc triển khai thực hiện Lộ trình và không cần ban hành Lộ trình cho địa phương mình.

 Tuyên truyền các nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đề xuất những biện pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 Đẩy mạnh tuyên truyền Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tuyên truyền Hướng dẫn 109-HD/BTGTW, ngày 17/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền về một số ngày lễ kỷ niệm quan trọng trong năm như kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2023); kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8 (1945-2023). Tuyên truyền về công tác chuẩn bị của tỉnh, các sở, ban, ngành để tiến tới tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ- phòng thủ dân sự năm 2023. Lê Liên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

154 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 419
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 422
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73982235