Hội nghị Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị  

Ngày 12/5/2017 tại trụ sở UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ CNTT tỉnh trong năm 2016 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017
Hội nghị Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị

Thành phần Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh và các thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Mai Thức, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT của Tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến làm rõ kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh năm 2016, những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết và đề xuất phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh năm 2017. Trong đó, chú trọng phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020.  XUÂN QUÂN

 

461 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 220
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 222
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473790