Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Phong đẩy mạnh việc ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong 5 năm từ 2012 đến nay, Hội LHPN huyện Triệu Phong đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đông đảo hội viên và các tầng lớp phụ nữ, đã thực hiện đạt nhiều kết quả trong cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác. Có được kết quả đó là do Hội đã gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện các phong trào thi đua, tiếp tục đẩy mạnh hai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và khẳng định những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc, Bác đã gửi thư khen ngợi: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Thấm nhuần tình cảm, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Kế hoạch của Huyện ủy Triệu Phong về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Triệu Phong xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện mang lại ý nghĩa chính trị sâu rộng trong tầng lớp hội viên, phụ nữ.

Xác định tuyên truyền là công tác trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cụ thể hoá nội dung “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình, kế hoạch hoạt động Hội gắn với việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.  Hội LHPN huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo học tập  chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Thông qua các buổi sinh hoạt hội viên phụ nữ nhân dịp 8/3, 20/10, sinh hoạt các mô hình CLB, nhóm phụ nữ TKTD, nhóm THPT, tổ bà mẹ..các chị cán bộ thường trực huyện hội cùng với đội ngũ báo cáo viên cơ sở đã giới thiệu các nội dung của chuyên đề đến hàng ngàn cán bộ chi hội, tổ và hội viên phụ nữ.

Trên cơ sở xây dựng các chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ hội viên phụ nữ, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ hội viên phụ nữ theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong gia đoạn hiện nay. Chuẩn mực đạo đức mà các cấp Hội đã chú trọng học tập và làm theo như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, kỷ cương, đoàn kết, nhân ái. Việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức lối sống đối với cán bộ hội viên làm cơ sở định hướng và hướng dẫn cho chị em sinh hoạt toạ đàm, liên hệ với quá trình rèn luyện phấn đấu học tập theo tấm gương đạo đức của Bác trên cơ sở những nội dung tiêu chuẩn đạo đức lối sống và những biểu hiện đạo đức sai lệch cần tránh. Từ đó mỗi cán bộ hội viên phụ nữ rèn luyện, phấn đấu để thực hiện theo tấm gương của Bác. Hàng năm, Hội LHPN huyện xây dựng, lựa chọn chủ đề học tập và làm theo Bác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương; đã tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả 5 năm  đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến”, biểu dương điển hình phụ nữ tiểu biểu, làm theo lời Bác.

Xưa để góp phần diệt giặc đói, Bác Hồ phát động xây dựng “Hũ gạo cứu đói”, chính Người đã cắt khẩu phần ăn lấy gạo góp vào “Hũ gạo cứu đói”, nghĩa cử cao đẹp của Bác đã lan tỏa khắp mọi nơi, xóa tan giặc đói. Nay chị em phụ nữ Triệu Phong đã khơi gợi, đề cao tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” để giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hội đã xây dựng nhiều mô hình làm theo lời Bác có tính lan tỏa, hiệu quả cao. Bằng những việc làm thiết thực. Mỗi xã, mỗi chi hội có một cách làm, một mô hình riêng như: Mô hình “Đỡ đầu cháu mồ côi”, “Quỹ khuyến học”, “Mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Thu gom rác thải” “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Heo đất tiết kiệm”, “Tiết kiệm tín dụng’, “Tổ góp vốn quay vòng”, “Đỡ đầu phụ nữ nghèo”, “Phụ nữ vượt nghèo”, “Hiến đất làm đường”…

Xưa để góp phần diệt giặc đói, Bác Hồ phát động xây dựng “Hũ gạo cứu đói”, chính Người đã cắt khẩu phần ăn lấy gạo góp vào “Hũ gạo cứu đói”, nghĩa cử cao đẹp của Bác đã lan tỏa khắp mọi nơi, xóa tan giặc đói. Nay chị em phụ nữ Triệu Phong khơi gợi, đề cao tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội đã đẩy mạnh  mô hình tiết kiệm. Hưởng ứng đợt thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc: “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, Hội đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm thông qua các hoạt động cụ thể như: Thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày bằng cách thay các thiết bị điện sáng có công suất cao bằng thiết bị điện huỳnh quang và thực hiện phương châm “vào bật ra tắt”; phong trào tiết kiệm nuôi heo đất (mỗi ngày đi chợ tiết kiệm 1000 đ đến 5.000 đồng vào heo đất)  đến nay đã có 169/169  chi hội phát động phong trào nuôi heo đất và “Hũ gạo tiết kiệm”. Trong 5 năm từ 2012 đến nay  đã tiết kiệm được hơn  2  tỷ đồng,  hơn 100.000 loong gạo, trong đó trích hơn 200 triệu đồng và số gạo tiết kiệm được giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khó khăn.  Trong  5  năm  Hội vận động hội viên phụ nữ trong toàn huyện đóng góp để xây dựng quỹ tình thương và thu được hơn 200 triệu đồng, cấp học bổng dài hạn cho 100 em có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất 500.000 đồng/năm, xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm, tặng quà các dơn vị bộ đội đống quân trên địa bàn, các gia đình chính sách, cán bộ Hội lão thành  …Thực hiện việc  học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh,  trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Chi hội phụ nữ thôn 7 xã Triệu Vân, mẹ Trần Thị Loan chủ nhiệm CLB bà mẹ thôn Nhan Biều xã Triệu Thượng...đây là những đơn vị, cá nhân tiêu biểu là hạt nhân của phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được nhân rộng.

Phong trào phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội duy trì, phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực trong việc ưởng ứng việc học tập và làm theo gương Bác. Toàn huyện có hơn 600 nhóm “ Phụ nữ tiết kiệm tín dụng”  để góp vốn  cho chị em vay đầu tư vào chăn nuôi,sản xuất. Hội còn vận động chị em tham gia nhiều hình thức như: Tổ góp vốn quay vòng, gửi tiết kiệm tại Ngân hàng ...tiết kiệm tại các nhóm “Tương hỗ”, tiết kiệm điện, nước, chất đốt, trong chi tiêu gia đình…Thông qua các nhóm phụ nữ tiết kiệm đã giúp cho chị em biết cách tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày để có tiền gửi tiết kiệm gửi vào nhóm tạo được nguồn vốn tại chổ, thủ tục đơn giản, giải ngân kịp thời giúp chị em có nguồn vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đặc biệt là nguốn vốn của các nhóm Tương hỗ phát triển trong những năm qua đã giúp cho hơn 800 phụ nữ nghèo mượn không lãi để chăn nuôi, trồng trọt, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, Hội còn phân công giúp đỡ phụ nữ chủ hộ nghèo với nhiều hình thức như cho mượn không lãi, giúp con, cây giống, ngày công…Trong  5  năm có hơn 300 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.  Phong trào vận động chị em tiết kiệm xây dựng quỹ tình thương đã được duy trì và phát triển, được cấp ủy, chính quyền  ghi nhận đánh giá cao.

Những việc làm của Hội đã thể hiện tình “Tương thân tương ái”, nghĩa cử cao đẹp và lòng nhân hậu của người phụ nữ.  Đó chính là hành động, việc làm, là nghĩa cử cao đẹp mà phụ nữ học tập, làm theo Bác. Phụ nữ Triệu Phong ngày càng phát huy hơn nữa, có nhiều hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực cho gia đình hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Phương Thiện

2024 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 833
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 833
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81538959