Hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 8/2022 

Trong tháng 8/2022, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2026-2031; xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các cơ quan đảng cấp tỉnh, Văn phòng và các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước hạng II trở lên .

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan để cho ý kiến về: Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP); tình hình triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và đề xuất phương án triển khai thực hiện bước tiếp theo; công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt. 

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với ban thường vụ cấp ủy các địa phương: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị về tình hình kinh tế-xã hội, QPAN, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 7 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2022. Làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn; làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương; Hội Luật gia Việt Nam.

- Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đại hội Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

 - Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đoàn công tác của tỉnh tham dự Hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư về thương mại, du lịch, nông nghiệp giữa các địa phương Việt Nam với 04 tỉnh Nam Lào tại tỉnh Champasak.

- Tổ chức Hội nghị về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ Nhất thông qua Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát. Tổ chức Hội nghị trực tuyến về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”.

- Cho ý kiến về Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc xâm canh, xâm lấn đất rừng trên địa bàn tỉnh. Sơ, tổng kết 01 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế [1]; 14 nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương trên lĩnh vực xây dựng đảng, đoàn thể, nội chính[2]. Ban hành kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 27/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; việc mua sắm và liên doanh liên kết mua sắm thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm, trang thiết bị y tế đối với Đảng ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị; kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh và 02 đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ trì thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ. Hải Yến (TH)

 

[1] Sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

[2] Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62 của Ban Bí thư về tăng cường công tác người Hoa; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về công tác cựu chiến binh; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 về sắp xếp tổ chức bộ máy; sơ kết 01 năm thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18 về công tác tôn giáo; về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của UBKT các cấp trong tỉnh;sơ kết 05 năm thực hiện quyết định 99 của Ban Bí thư về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; quyết định 198 của Bộ Chính trị về quy chế quan hệ công tác giữa BCS đảng chính phủ với các cấp ủy; sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022...vvv...

314 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 477
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 477
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64027378