Hoạt động tín dụng chính sách xã hội phát triển sâu rộng 

(Chinhphu.vn) - Sau 17 năm hoạt động (2002-2019), tín dụng chính sách do NHCSXH Việt Nam triển khai đã phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu với hơn 20 chương trình đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Trong đó, nguồn vốn tập trung ưu tiên cho vay khu vực đồng bào DTTS và miền núi, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

 

Hộ nghèo đến điểm giao dịch xã để vay vốn từ NHCSXH.

Thông tin mới nhất từ NHCSXH cho biết đến 30/9/2019, tổng dư nợ của đơn vị đạt 200.813 tỷ đồng, tăng 13.021 tỷ đồng (tăng 6,9%) so với cuối năm 2018, với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Chỉ tính riêng giai đoạn sau khi áp dụng chuẩn nghèo mới từ 2016 đến nay, đã có gần 7,7 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, với doanh số cho vay đạt 211.744 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này (2016-2019), tín dụng chính sách xã hội góp phần giúp trên 1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 745.000 lao động (trong đó có trên 16.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); gần 200.000 HSSV hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.  Nguồn vốn góp phần lớn trong việc xây dựng trên 4,6 triệu công trình nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn và hơn 105.000 căn nhà ở cho hộ nghèo,...

Còn trong 9 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay của NHCSXH đạt 54.983 tỷ đồng, tăng 6.156 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, với hơn 1,620 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Cũng trong 9 tháng qua, tín dụng chính sách xã hội góp phần hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 162.000 lao động, trong đó hơn 4.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 12.000 HSSV vay vốn học tập; xây dựng được hơn 1 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng trên 12.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống và hơn 3.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP...

Song hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách sẽ không chỉ gia tăng tỷ lệ thuận theo con số tăng trưởng tín dụng mà hứa hẹn những bứt phá mới và lan tỏa rộng hơn nữa từ tư duy và cách làm của NHCSXH, chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể các cấp và của chính người nghèo.

Đơn cử như vấn đề tạo nguồn vốn cho vay hộ nghèo và tín dụng chính sách giờ đã có sự tham gia tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ủy thác vốn qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách hoặc cho vay theo dự án riêng của địa phương.

Tính đến 30/9/2019 tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 14.618 tỷ đồng. Một điều đáng mừng là chính quyền cấp xã cũng quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách sách trên địa bàn.

Trên thực tế, những mô hình kinh tế năng động mà NHCSXH đang góp phần lan tỏa trong cộng đồng đã và đang góp phần kết nối hộ nghèo và các đối tượng chính sách vào các chuỗi sản xuất lớn có giá trị gia tăng cao hơn. Đây cũng là hướng đi mà NHCSXH cùng các địa phương đang xây dựng để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong những năm tới.

Tuy nhiên, định hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn tiến tới thâm nhập các chuỗi giá trị cũng đặt ra bài toán nâng cao bình quân mức vốn cho vay, để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác không chỉ được vay đúng mà còn được vay đủ, qua đó cùng NHCSXH kiến tạo cuộc sống mới cho chính mình một cách hiệu quả nhất, sớm hòa cùng công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Thanh Xuân

376 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 843
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 843
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81592423