Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Quảng Trị: Những kết quả đáng ghi nhận 

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X về “Tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 9/3/2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện kế hoạch của Trung ương, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Quảng Trị đã giao cho Hội Văn học nghệ thuật chủ trì, làm cơ quan thường trực phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc thi. Ngày 01/9/2008, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011, của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và từ ngày 19/5/2015 là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Giải thưởng là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới. Mặt khác, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.

Có thể nói, gần 10 năm qua, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở tỉnh Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo của các cơ quan báo, đài, Hội Văn học Nghệ thuật trong tỉnh. Để vận động hội viên tích cực tham gia Cuộc vận động sáng tác, Hội Văn học Nghệ thuật (cơ quan Thường trực) đã tham mưu, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ tham dự các trại sáng tác của Hội và Trung ương tổ chức; tham gia các cuộc liên hoan, triển lãm; động viên các văn nghệ sĩ, nhà báo tích cực về cơ sở nhằm thu thập thông tin và tạo nguồn cảm hứng sáng tạo. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan Báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động, thường xuyên định hướng, động viên hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm thông qua giao ban, thông tin trên báo, đài nội bộ. Phân công cán bộ theo dõi, cập nhật tin bài, phân loại tác phẩm, chọn lựa, biên tập để sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần quảng bá rộng rãi Cuộc thi.

 Năm 2011, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tổng kết 3 năm cuộc vận động (2008 - 2011). Kết quả, có gần 400 tác phẩm với nhiều thể loại của các tác giả tham gia dự thi, trong đó, Báo chí: 169 tác phẩm; Văn học: 60 tác phẩm; Văn nghệ dân gian: 46; Sân khấu: 16 tác phẩm; Âm nhạc: 13  tác phẩm; Nhiếp ảnh: 53 tác phẩm; Mỹ thuật: 20 tác phẩm. Ban Sơ khảo đã tiến hành tuyển chọn 50 tác phẩm vào vòng chung khảo (gồm: những tác phẩm đạt giải đồng hạng trong 3 đợt thi). Ban Giám khảo cuộc thi đã tiến hành xét chung khảo, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao đã lựa chọn và trao thưởng 33 tác phẩm xuất sắc. Đặc biệt, tổng kết Cuộc thi giai đoạn 2011 - 2015 cấp Trung ương, Quảng Trị đứng vào tốp đầu của cả nước đạt giải cao về lĩnh vực văn học nghệ thuật (03 giải B, 01 giải C và 01 giải Khuyến khích). Và vừa qua, ngày 31/8/2017, tại Hội nghị tổng kết cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đợt 1, giai đoạn 2015-2020 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức, có 30 tác phẩm của các tác giả được chọn lựa trao thưởng xuất sắc, gồm 4 giải A, 7 giải B, 8 giải C, 11 giải khuyến khích. Nhìn chung, chất lượng các tác phẩm, công trình tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá mỗi năm mỗi đồng đều hơn, đi vào chiều sâu hơn. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm, công trình về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng nhiều hơn. Một số tác phẩm đã có sự đầu tư lớn về thời gian, công sức, kinh phí, có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật.

Nhận thức sâu sắc giá trị to lớn, sức lan tỏa của tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức, tầm vóc vĩ đại và công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà báo, các văn nghệ sỹ Quảng Trị đã tập trung nêu bật tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ. Bám sát yêu cầu, thể lệ Cuộc thi, nhiều tác phẩm đã chú trọng đến việc phát hiện, biểu dương, cổ vũ các tập thể và cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất "làm theo"  gương sáng của Bác. Bên cạnh các loại hình quen thuộc như Văn học, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật đã xuất hiện các kịch bản Sân khấu, Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Kiến trúc và Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số… tạo ra sự đa dạng về hình thức và nội dung thể hiện. Không chỉ đạt được tiêu chí về nội dung, thể loại, các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí dự thi còn có hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn; thông tin kịp thời, chính xác, chân thực. Chân dung, hình tượng Bác Hồ đã được các văn nghệ sỹ, nhà báo Quảng Trị thể hiện sinh động, sâu sắc, giàu mỹ cảm; bước đầu đã xây dựng được những hình tượng thẩm mỹ có sự thẩm thấu lòng người, có sức rung động mạnh mẽ đối với công chúng.

                                     

                                           Đ/c Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU,

                                                  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải A cho các cá nhân đạt giải.

Những kết quả đạt được của cuộc thi sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh thời gian qua là rất đáng tự hào và trân trọng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, những kết quả đó vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng sáng tác của đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ của tỉnh; chưa khơi dậy, phát huy được tiềm năng của các tầng lớp nhân dân; chưa gắn kết tốt giữa sáng tác với biểu diễn, quảng bá đưa tác phẩm đến với công chúng.

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” (đợt 2), coi đây vừa là nội dung, vừa là biện pháp góp phần tích cực trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Do vậy, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, thể lệ, quy chế của Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút các tầng lớp nhân dân cùng quan tâm, theo dõi; động viên, cổ vũ và tạo điều kiện cho anh, chị em văn nghệ sỹ, nhà báo chuyên và không chuyên, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ đầu tư công sức, trí tuệ phấn đấu ngày càng có nhiều tác phẩm hay, có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật về chủ đề này.

Cùng với việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm sinh động, chân thực, giản dị, có sức lay động, cảm hóa lòng người về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành cần quan tâm chú trọng phát hiện và tuyên truyền sâu rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; những gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, làm cho công chúng hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn, dành sự quan tâm, theo dõi, hưởng thụ nhiều hơn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sáng tác về chủ đề này, từ đó có chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động; hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như một công việc thường xuyên, suốt đời của mỗi người, để xã hội ta có thêm nhiều người tốt, làm thêm nhiều việc tốt, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày một giàu đẹp, văn minh.  Diệu Linh

1751 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1521
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1521
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76439457