Hoàn thiện thể chế để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn 

(Chinhphu.vn) –Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiên định tinh thần cải cách, đổi mới, nỗ lực bứt phá và cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương ở tất cả các lĩnh vực liên quan để cùng tháo gỡ vướng mắc.

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm được tổ chức ngày 18/7 tại Hà Nội.

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã phát huy trí tuệ tập thể, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là thể hiện được vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, luôn đi đầu trong công cuộc cải cách, đổi mới, xây dựng Chính phủ kiến tạo. 

 

Nhìn lại 6 tháng qua, nền kinh tế tiếp nối được đà tăng trưởng và phát triển tích cực của năm 2018, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

 

Các ngành, các cấp đều có phần đóng góp rất ý nghĩa vào thành tựu chung của cả nước, trong đó, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong về cải cách, đổi mới trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật, kế hoạch hóa, tham mưu tổng hợp.

 

Đáng chú ý nhất trong 6 tháng qua là Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 90,7%, thể hiện sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội đối với những đề xuất cải cách, đổi mới của Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực đầu tư cho phát triển của cả Nhà nước và khu vực tư nhân.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn công tác quản lý đầu tư công trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới mạnh mẽ, vượt qua chính mình, không vì lợi ích cục bộ; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 vừa qua.

 

Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Do vậy, công việc tiếp theo từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ xem xét, ban hành kịp thời với tiến độ triển khai Luật.

 

Đồng thời, lãnh đạo Bộ yêu cầu cần triển khai ngay công tác phổ biến pháp luật đối với Luật Đầu tư công trên tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức phổ biến trực tuyến cho tất cả các địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Đây là 2 dự luật quan trọng, có mức độ khó hơn so với Luật Đầu tư công, do có nhiều điểm đổi mới và phạm vi tác động đến nhiều đối tượng, bao gồm cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư của toàn nền kinh tế, nhất là vốn đầu tư khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong tiếp tục nhận được sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Bộ, ngành trung ương và địa phương đối với 2 dự án Luật này.

 

Về công tác triển khai thi hành Luật Quy hoạch, vừa qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch. Hội nghị đã trao đổi nhiều vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật, đòi hỏi không những các bộ, ngành, địa phương cùng nỗ lực, cố gắng mà còn cả công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đã đề ra. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là một bộ Luật phức tạp, mất nhiều thời gian trong công tác hoàn thiện, thông qua cũng như công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, đã có những bước tiến quan trọng, trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Đây là những căn cứ quan trọng trong công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. 

 

Mặc dù vẫn còn một số vấn đề về cách hiểu, cách thức triển khai các quy định của Luật Quy hoạch, nguồn lực cho nhiệm vụ quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời, thấu đáo nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các quy hoạch theo quy định.

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư, Thống kê, các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến công tác quy hoạch quán triệt sâu rộng nội dung của Hội nghị toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch đến từng tổ chức, cá nhân liên quan, khẩn trương tổ chức triển khai các hoạt động trên tinh thần không ngại khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, huy động các nguồn lực hợp pháp bổ sung cho nguồn ngân sách nhà nước nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch, loại bỏ tâm lý chờ đợi cả về nguồn lực và hướng dẫn theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, đẩy mạnh chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện.

 

Lãnh đạo ngành Kế hoạch và Đầu tư thẳng thắn thừa nhận: Chặng đường đổi mới, sáng tạo và phát triển vẫn còn dài ở phía trước, những khó khăn, thách thức còn nhiều và ngày càng gay gắt, những hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục triệt để.

 

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, hành động nhanh, quyết liệt hơn nữa, phục vụ chuyên nghiệp hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.


Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương ở tất cả các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là trong việc quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 
 

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt các định hướng, chính sách, chỉ đạo của Trung ương để tham mưu kịp thời, đúng pháp luật cho lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các giải pháp chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước cũng như của từng tỉnh, thành phố”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu yêu cầu.


Tại Hội nghị đại diện các tỉnh, thành phố cũng có ý kiến đóng góp về việc công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ ở địa phương. Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, để cải thiện việc thu hút đầu tư, cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Cần sớm tháo gỡ các vướng mắc trong các quy định pháp lý, lựa chọn các nhà đầu tư ở địa phương. Hơn nữa, trong nửa đầu năm 2019, tỷ lệ giải giải ngân các dự án đầu tư công còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu.
 

“Một trong những nguyên nhân đó là công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư vướng mắc, người dân bị ảnh hưởng các dự án còn nhiều khiếu nại, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng chưa được như kế hoạch đặt ra”, ông Lê Quang Mạnh nói.

 

Trong thời gian tới, TP.Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giải ngân, tiếp cận các dự án trọng điểm ODA, phối hợp các Sở, ngành tháo gỡ từng dự án, thực hiện điều động điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời…


Đại diện diện các địa phương khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện các mục tiêu kế hoạch của năm 2019 đặt ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng thoáng hơn. Các địa phương cũng quyết tâm chuyển đổi 10% hộ kinh doanh cá thể lên làm doanh nghiệp. 

Các địa phương cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện báo cáo Chính phủ ban hành Chỉ thị về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch mới, để các địa phương có căn cứ pháp lý triển khai nguồn vốn quyết định chủ trương đầu tư…
 

Dự kiến, sau Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

 

 Anh Minh

271 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 863
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 863
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74052646