Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, dự thảo lại Nghị quyết trên theo hướng tập trung những định hướng lớn của Chính phủ về hoạch định chính sách, pháp luật, cũng như những giải pháp đồng bộ cả trước mắt và lâu dài; trong đó tập trung đối với lĩnh vực đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị...

Đồng thời làm rõ lộ trình, cũng như trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện Nghị quyết, nhằm khắc phục căn bản tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn và khu vực lân cận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3585/VPCP-CN ngày 18/4/2018, trình Chính phủ trước ngày 31/10/2018./.

BL