Hiệu quả từ công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng ở huyện Gio Linh  

Giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thu hút các nhà đầu tư. Trong những năm qua, huyện Gio Linh đã triển khai nhiều công trình, dự án kinh tế trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để có được kết quả đó, không thể thiếu công tác dân vận của các cấp, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Bằng mô hình dân vận khéo, những cách làm hay đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Các hộ dân ở xã Gio Phong (Gio Linh) hiến đất, mở đường xây dựng nông thôn mớI

Công tác GPMB trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cả trong giai đoạn triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện là việc làm rất khó khăn, phức tạp, tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân. Để kịp thời trong công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành các văn bản liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, xây dựng chủ đề để phấn đấu thực hiện hiệu quả qua từng năm (năm 2018 là“Tăng cường phối hợp các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng”; gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chủ đề năm 2019 là“Giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và xây dựng nông thôn mới”, chủ đề năm 2021 là “Huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, tạo đà phát triển”); thành lập Ban chỉ đạo GPMB huyện; đồng thời quán triệt các cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB tạo thuận lợi để các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện được triển khai hiệu quả. UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng GPMB nâng cấp và mở rộng đường 2/4 huyện Gio Linh và Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Gio Linh năm 2021. Đối với các dự án trọng điểm, huyện thành lập các Ban Chỉ đạo và Tổ tuyên truyền vận động riêng của từng dự án để kịp thời tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác GPMB đảm bảo tiến độ. Ở cấp cơ sở thành thành lập Tổ GPMB, phối hợp các ngành liên quan tổ chức tham vấn cộng đồng, phổ biến, cung cấp các văn bản liên quan đến công tác GPMB.

 Lãnh đạo huyện đã tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại với những hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để vận động nêu gương trong quá trình thực hiện việc giải tỏa, đền bù thiệt hại; giải quyết kịp thời 29/29 đơn kiến nghị, phản ánh của người dân; hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi tối đa cho các hộ dân trong vùng triển khai dự án. Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Ban Dân vận Huyện ủy cùng các Tổ tuyên truyền vận động đến từng địa bàn dân cư và gặp gỡ một số hộ gia đình để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng chuyên mục “Dân vận khéo” nhằm tăng cường các bài viết biểu dương người tốt việc tốt trong công tác GPMB trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức tham vấn cộng đồng, tuyên truyền với nhiều hình thức để người dân nắm, hiểu về chính sách bồi thường, hỗ trợ; cung cấp thông tin về chủ trương thực hiện các công trình, dự án đã thực hiện cơ bản kịp thời, đầy đủ chính xác.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, trong gần 4 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện đã có 46 công trình, dự án đầu tư xây dựng được triển khai; trong đó có 37 công trình hoàn thành; 09 công trình đang thực hiện. Tổng diện tích đất được thu hồi để GPMB là 2.980.393 m2, (trong đó đã thu hồi: 2.768.177 m2, chiếm 92,9%); tổng số hộ gia đình bị ảnh hưởng là 1.654 hộ; không có trường hợp phải cưỡng chế. Đặc biệt, dự án mở rộng đường 76 Tây đường vào trung tâm xã Trung Sơn, diện tích GPMB là 8.681m2, nhờ làm tốt công tác dân vận nên có 102 hộ bị ảnh hưởng của xã Trung Sơn tự nguyện hiến 8.681m2, không phải thực hiện đền bù. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Nhân dân các địa phương đã đóng góp tiền mặt là 4.608 triệu đồng, tự nguyện hiến 83.025 m2 đất, hiến cây, công trình, kiến trúc, đóng góp công lao động với tổng trị giá 10.633,75 triệu đồng. Dự kiến trong năm 2021 huyện sẽ có 11/15 xã đạt chuẩn về đích nông thôn mới.

Đồng chí Hoàng Đình Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: “Với phương châm “mỗi cấp, mỗi ngành đều là cơ quan tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân là một tuyên truyền viên chính sách, pháp luật về đất đai GPMB”, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã bám sát các kế hoạch của tỉnh, của huyện về thực hiện Đề án GPMB, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các dự án, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần rất lớn vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đây chính là tiền đề quan trọng nhằm đưa huyện Gio Linh về đích Nông thôn mới trước năm 2025”. Lê Thị Dâu-Ban Dân vận Huyện ủy Gio Linh

52 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 326
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 326
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 39988669