Hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hướng Hóa 

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của Nhân dân cùng sự nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hướng Hóa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và tạo điều kiện để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Hướng Hóa Nguyễn Đức Tuận cho biết để xây dựng Hướng Hóa trở thành một xã hội học tập, trong những năm qua, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa đã tập trung kiện toàn, củng cố công tác tổ chức khuyến học và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng, đơn vị khuyến học, xây dựng các mô hình học tập. Đến nay, toàn huyện có 387 hội, chi hội, ban khuyến học, với tổng số 32.290 hội viên. Trong đó, có 21 Hội Khuyến học xã, thị trấn; 149 chi hội thôn, bản, khối khóm; 60 chi hội trường học; 55 dòng họ; 102 ban khuyến học cơ quan, đơn vị. Hội Khuyến học, Ban Khuyến học từ huyện đến cơ sở luôn làm nòng cốt trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của Nhân dân huyện nhà. Các cấp hội đã tích cực tham gia hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

Trao học bổng tiếp sức đến trường

Phong trào “Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, khu dân cư khuyến học” được triển khai sâu rộng thu hút nhiều hộ gia đình, các thôn, tổ dân phố và các dòng họ tham gia. Đến nay, toàn huyện có 14.461 gia đình đạt gia đình học tập, đạt tỷ lệ 88,8%; 55 dòng họ đã công nhận “Dòng họ học tập” đạt 100%; 100% thôn, bản, khối, khóm đều có chi hội khuyến học. Trong đó, nhiều dòng họ đã có nhiều hoạt động hiệu quả như: Dòng họ Lê phái 1, thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp; dòng họ Lê, họ Hoàng ở xã Tân Lập; dòng họ Đỗ, họ Võ, họ Ngô ở xã Tân Long; dòng họ Lê ở thôn Nại Cửu, xã Tân Thành; dòng họ Nguyễn ở khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo…Các dòng học này đã tích cực hướng dẫn các thành viên trong dòng họ tiêu chí về “Gia đình học tập” và “Dòng họ học tập” để có ý thức phấn đấu, đồng thời tích cực giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống hiếu học; khuyến khích hỗ trợ con cháu chăm ngoan, học giỏi giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, không có học sinh lưu ban, bỏ học, mắc các tệ nạn xã hội đồng thời bố, mẹ cũng chăm lo học tập, nâng cao hiểu biết về mọi mặt để xây dựng phát triển kinh tế gia đình và công tác tốt.

Khởi công xây dựng mái ấm khuyến học

Bên cạnh đó, công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học các cấp được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Nguồn quỹ do các cấp hội vận động và tự quản lý đảm bảo sử dụng đúng mục đích, công khai dân chủ vì thế luôn được sự tham gia đóng góp của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Từ nguồn quỹ ấy, Hội Khuyến học Hướng Hóa đã nhận đỡ đầu dài hạn, trao học bổng, hỗ trợ tiếp sức đến trường, trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, khen thưởng; hỗ trợ giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Chính vì thế nên có rất nhiều học sinh, sinh viên nghèo, gia đình nghèo hiếu học được hưởng lợi do các hoạt động của hội mang lại, từ đó có điều kiện để học tập, vươn lên trong cuộc sống. Riêng năm 2019, từ nguồn quỹ của Hội Khuyến học, Ban Khuyến học các cấp, các địa phương, đơn vị đã tích cực đầu tư, hỗ trợ hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát triển sự nghiệp giáo dục. Theo đó, Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở đã xây dựng 05 mái ấm khuyến học với tổng số tiền 250 triệu đồng; xây dựng 02 phòng học mầm non tại thôn Vầng, xã Ba Tầng trị giá 1 tỷ đồng; trao 685 suất học bổng cho học sinh, sinh viên, với số tiền 677.450.00 đồng; Khen thưởng 08 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và 7 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, với số tiền 3 triệu đồng; hỗ trợ 21 máy tính xách tay cho các đơn vị trường học; 600 bộ quần áo đồng phục cho các cháu Trường Mầm non Thanh, Mầm non Thuận; 20 xe đạp trị giá 24.000.000đ và nhiêu cặp sách cho các cháu học sinh vùng bản…

Xác định Trung tâm học tập cộng đồng là một thiết chế cơ bản của xã hội học tập, là lớp học của người lớn ở cộng đồng nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nghề, chăm lo việc học tập thường xuyên của người dân trên địa bàn, huyện Hướng Hóa đã xây dựng 21 Trung tâm học tập cộng đồng của các xã, thị trấn và 140 Trung tâm học tập cộng đồng vệ tinh thôn, khóm, khối thu hút đông đảo người dân đến học tập. Hội Khuyến học huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn, lớp đào tạo nghề ngắn hạn thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều nội dung thiết thực, phong phú như: Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt; giới thiệu các loại phân bón, các loại cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Từ đó nâng cao ý thức công dân trước pháp luật, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và góp phần phát triển cộng đồng bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện vẫn còn những mặt hạn chế như: Một số Hội khuyến học cơ sở hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao, thiếu tính chủ động, sáng tạo; Một số Trung tâm học tập cộng đồng chưa phát huy tốt hiệu quả hoạt động, còn lúng túng trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện. Việc thành lập các chi hội khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, dòng họ, gia đình khuyến học chưa nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng giáo dục và truyền thống hiếu học của huyện. Sự phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, ban, ngành liên quan một số nơi thiếu chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện…

Để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện trong thời gian đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Kết luận 49, Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 15/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác này nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo và khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tuyên truyền, quán triệt được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Tăng cường phát triển tổ chức hội tại các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn… Hội Khuyến học huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ tổ chức hội cơ sở nhằm động viên mọi người trong cộng đồng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Hội Khuyến học với Phòng Giáo dục & Đào tạo, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Huy động toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng Hướng Hoá từng bước trở thành một xã hội học tập. Nguyễn Đình Phục

135 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 776
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 776
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27497975