Hai cơ quan đồng thuận giữ nguyên vị trí TCT Đường sắt 

(Chinhphu.vn) - Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) cùng có văn bản gửi Chính phủ về việc thống nhất giữ nguyên vị trí hiện tại của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thuộc CMSC, không thực hiện điều chuyển doanh nghiệp này về Bộ GTVT.

 

Ảnh minh họa
Giữa tháng 2 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1128/VPCP- CN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, CMSC đánh giá toàn diện những ưu điểm và nhược điểm của việc đưa VNR về lại Bộ GTVT. Yêu cầu này được đưa ra sau khi Thủ tướng nhận được một số ý kiến của chuyên gia và đại biểu Quốc hội đề nghị điều chuyển VNR từ CMSC về trực thuộc Bộ GTVT quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của Tổng Công ty.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, ngày 10/4, Bộ GTVT có báo cáo chính thức gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị không điều chuyển VNR về lại Bộ.

Phân tích ưu, nhược điểm, Bộ GTVT cho rằng, việc chuyển giao VNR về lại Bộ GTVT tại thời điểm này có ưu điểm là cơ bản không phải điều chỉnh hệ thống hoạt động đường sắt, tận dụng hệ thống cơ cấu bộ máy hiện hữu quản lý, điều hành của VNR đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Đồng thời, với việc VNR là đơn vị trực thuộc sẽ đem lại sự thuận lợi trong chỉ đạo, thực hiện quy hoạch, đầu tư và hoạt động đường sắt, vì Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Tuy nhiên, trên thực tế, VNR hiện không chỉ kinh doanh thuần túy, mà còn tham gia hoạt động quản lý tài sản Nhà nước (tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư). Bộ GTVT đánh giá, việc VNR về lại Bộ sẽ đồng nghĩa với việc không phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời cũng phải thực hiện rà soát điều chỉnh các quy định pháp luật hiện hành để triển khai thục hiện giao vốn Nhà nước trong bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trực tiếp cho doanh nghiệp thực hiện.

Do đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo CMSC cần sớm rà soát trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu VNR, trong đó cần có sắp xếp cơ cấu bộ máy phù hợp với quy định pháp luật (Luật Đường sắt, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nghị định liên quan) về bảo trì, khai thác, cũng như sớm nghiên cứu tách bạch kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải.

Bộ GTVT cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành sớm rà soát điều chỉnh các quy định pháp luật trong việc quản lý, thực hiện bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (Nghị định 11/2018/NĐ-CP ngày 16/1/2018 của Chính phủ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của VNR, Nghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và các thông tư hướng dẫn thực hiện).

Trước đó, ngày 30/3, trong Công văn số 542/UBQLV- CNHT, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch CMSC cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không điều chuyển VNR về lại Bộ GTVT.

CMSC sẽ tiếp tục thực hiện chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại VNR theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CMSC và Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 ban hành quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về CMSC.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, các vướng mắc hiện nay của VNR đều đã và đang được Ủy ban xử lý. Tất cả vướng mắc đều không liên quan đến việc VNR trực thuộc Ủy ban hay Bộ GTVT. Mặt khác, trên thực tế, CMSC và Bộ GTVT vẫn đang phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và VNR nói riêng.

Phan Trang

177 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1052
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1052
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76435010