Giao ban công tác báo chí định kỳ 

Ngày 15/11/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí định kỳ tháng 9, tháng 10/2021.
Giao ban công tác báo chí định kỳ

Trong thời gian qua mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều ổ dịch được phát hiện trên địa bàn tỉnh, một số địa phương phải thực hiện Chỉ thị 16. Mặc dù vậy, các cơ quan báo chí trong tỉnh và Trung ương, ngành, tỉnh thành đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tuyên truyền. Các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đã bám sát địa bàn, phản ánh các sự kiện chính trị quan trọng, thông tin kịp thời, toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Quảng Trị đến với bạn đọc, khán, thính giả cả nước; phản ánh kịp thời những vấn đề “nóng” phát sinh trên địa bàn với tinh thần xây dựng; đóng góp ngày càng hiệu quả vào công tác tuyên truyền về tỉnh và tham gia huy động các nguồn lực xã hội hóa góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời các trang thông tin điện tử sản xuất tin bài sai quy định và vi phạm bản quyền khi sao chép tin, bài từ các tờ báo khác. Cơ quan quản lý nhà nước cần chú trọng hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất và nhân lực để các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm

Hội nghị đã nghe và tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu dự hội nghị đồng  cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như việc cung cấp thông tin cho báo chí ở một số địa phương, đơn vị còn chưa được thực hiện kịp thời, việc kiểm tra, xác minh xử lý thông tin báo chí phản ánh còn chậm; chưa có nhiều bài viết có sức thuyết phục cao cả trong tuyên truyền và trong định hướng dư luận; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cơ quan báo chí còn hạn chế, nhất là các điều kiện để chuyển đổi số; chất lượng một số tác phẩm, ấn phẩm báo chí chưa đáp ứng được mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân; vẫn còn tình trạng một số phóng viên và một số báo viết, đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội thiếu thận trọng, thiếu đồng nhất với tác phẩm báo chí đăng tải, đăng tải thông tin thiếu chính xác, giật tít cụm từ “Quảng Trị” trước các thông tin phản ánh các hiện tiêu cực trên địa bàn.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục triển khai chuyên mục, chương trình tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tuyên truyền kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị “về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”...

                                                                                                Phan Ngân

538 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 627
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 627
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78313035