Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân 

Trả lời Công văn số 633/CT-TNCN ngày 9/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vướng mắc liên quan trong hoàn thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, ngày 9/5/2017, Tổng cục Thuế có hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 1864/TCT-TNCN.

Theo đó, tại khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau…

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, việc quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành chỉ quyết toán với nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, do đó, hồ sơ quyết toán thuế TNCN của bà Thủy chỉ bao gồm nguồn thu nhập từ tham gia giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và trường Đại học Sư phạm Huế.

Khoản thu nhập được nhận của bà Thủy từ Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè là nguồn thu nhập từ kinh doanh, không phải là nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công nên không thực hiện tính nguồn thu nhập này vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Về hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập hoa hồng cho cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1164/TCT-TNCN ngày 21/3/2016, đề nghị Cục Thuế xem xét cụ thể hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật.

PV.

1576 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1205
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1205
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81750060