GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2023 TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỀU TÁC PHẨM CHẤT LƯỢNG, ĐỀ TÀI MỚI  

Giải Búa liềm vàng năm 2023 tỉnh Quảng Trị đã thu hút đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cán bộ, đảng viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Giải Búa liềm vàng lần này với nhiều tác phẩm chất lượng, đề tài mới, phong phú hơn về thể loại đã tạo hiệu ứng lan tỏa, khơi nguồn động viên, khuyến khích để các phóng viên các cơ quan báo chí và các cán bộ, đảng viên tích cực tham gia nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng.

Sáng tạo trong triển khai, tổ chức Giải

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị đã phát động và có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai, thực hiện. Để nâng cao hơn nữa nhận thức và cung cấp thông tin cho phóng viên cơ quan báo chí và các cây bút không chuyên tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, cung cấp tài liệu cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia cuộc thi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy -Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng. Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức đã thu hút sự tham gia của 110 đại biểu là lãnh đạo các sở ban, ngành, địa phương trong tỉnh; cán bộ, công chức hệ thống tuyên giáo các cấp; cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố và các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập trung vào các nội dung chính như trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc hưởng ứng, tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng; cách thức lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm xây dựng tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; tìm những điểm mới, những vấn đề tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mặt khác, định hướng, gợi ý đề tài để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023.

Nhằm thông tin kịp thời về việc tổ chức Giải đến đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, Ban Tổ chức Giải đẩy mạnh tuyên truyền Chuyên mục “Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị” trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh và các văn bản liên quan đến Giải Búa liềm trên Cổng thông tin điện tử để mở rộng kênh thông tin tuyên truyền về Giải, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Cách làm sáng tạo của Giải lần này là sự phối kết hợp giữa các cơ quan để cho ra đời các tác phẩm chất lượng như: “Đồng lòng phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa”; “Xây dựng tổ chức đội ngũ đảng viên”, “Nâng cao về lượng và chất” của cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết hợp với phóng viên Báo Quảng Trị; Tác phẩm “Trọn lời thề với Đảng” của phóng viên Đài PT-TH tỉnh kết hợp với cán bộ Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục, thể thao huyện Cam Lộ.

Việc chủ động, sáng tạo trong phát động, triển khai thực hiện của Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng tỉnh đã góp phần thông tin rộng rãi và đồng bộ nên đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, phóng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực. Năm nay, ngoài sự chỉ đạo, động viên của các cơ quan báo chí địa phương, sự chủ động tham gia của đội ngũ phóng viên, cán bộ, đảng viên là sự quan tâm, chỉ đạo của các huyện, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo hưởng ứng, tham gia Giải; kịp thời cung cấp tư liệu và tạo điều kiện cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp trên địa bàn để sáng tạo ra các tác phẩm chất lượng tham gia Giải.

Say mê tìm tòi đề tài, thể loại dự thi

Sau thời gian phát động, Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2023 đã có 58 tác phẩm tham gia dự thi. Giải Búa liềm vàng tỉnh năm nay đã quy tụ được nhiều đối tượng tham gia: Phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các tác giả không chuyên công tác ở các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh… Các tác phẩm tham gia cuộc thi năm nay đã bám sát chủ đề; có nhiều tác phẩm được sự đầu tư công phu, thu hút được sự quan tâm của người đọc, người xem, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm tập trung tuyên truyền về công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ở địa bàn dân cư, đảng viên tuổi 18, phát triển đảng viên trong học sinh THPT, phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng nhất là chi bộ nông thôn, miền núi… Các tác phẩm tham gia dự thi đã chú trọng tuyên truyền kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; công tác phát triển tổ chức đảng ở hợp tác xã và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng “Chi bộ bốn tốt”; “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” ở cơ sở; những cách làm mới trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở huyện Hải Lăng; công tác dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng ở huyện Gio Linh, Hải Lăng; tuyên truyền về nhiều tấm gương đảng viên trẻ điển hình tiên tiến ở hai huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông; trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới có nhiều cây bút không chuyên tham gia với nhiều tác phẩm chính luận,thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của tác giả đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các tác phẩm chất lượng đều được phân bố ở tất các các loại hình báo chí tham gia dự Giải lần này. Ở loại hình báo in, báo điện tử có 31 tác phẩm tham gia dự thi trong đó có nhiều tác phẩm được thể hiện công phu, các tuyến bài dài kỳ (từ 2 - 4bài). Trong 15 tác phẩm trao giải lần này, báo in, báo điện tử chiếm 06 giải. Các tác phẩm có bố cục khá chặt chẽ, nội dung đề tài phong phú, diện phản ánh khá đa dạng, bao quát nhiều lĩnh vực, văn phong trau chuốt, ấn tượng, thể hiện sự tâm huyết của tác giả với công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm đi sâu khai thác mảng đề tài về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; về vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định trong xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng và giải quyết tranh chấp địa giới hành chính; về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các tác giả đã phát hiện, chọn lọc được những điểm nhấn, điểm mới trong đường lối, chủ trương của Đảng, đi sâu khai thác các giải pháp, chủ trương mới của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng Đảng. Tiêu biểu là tác phẩm “Đồng lòng phòng chống, tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa”(4 bài) của nhóm tác giả Xuân Hợp - Thái Hòa, đây là tác phẩm thể hiện sự công phu trong tìm tòi khai thác tư liệu; nội dung đề tài mới và khó, mang tính thời sự được nhiều người quan tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay đó là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là nội dung đã và đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ từ cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đến cơ sở và đã đạt nhiều kết quả.

Loại hình phát thanh có các tác phẩm đã phản ánh khá đa dạng các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; nội dung tập trung khai thác những đề tài mới, đề tài khó những vấn đề có tác dụng thiết thực diễn ra trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Hình thức thể hiện với chất lượng âm thanh tốt, tiếng động hiện trường được đảm bảo, tạo được ấn tượng với người nghe, mang hơi thở cuộc sống. Tác phẩm “Để đảng viên thực sự gắn bó nơi cư trú” của nhóm tác giả Vĩnh Nhiên, Nguyên Bảo, Như Quỳnh, Tạ Hưng, Vĩnh Lộc tuyên truyền về kết quả 3 năm triển khai Quy định 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2023 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Với việc thực hiện quy định đã góp phần phối hợp chặt chẽ hơn giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy, nhân dân nơi đảng viên cư trú trong quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên. Một số tác phẩm đã thể hiện sự công phu tìm tòi từ chủ đề đến cách thể hiện trong công tác xây dựng Đảng, những cách làm hay, sáng tạo, điển hình tiên tiến về phát triển đảng viên trẻ, các tác phẩm tiêu biểu như: “Phát triển đảng viên gắn với nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số”; Tọa đàm “Phát triển đảng viên từ đoàn viên ở địa bàn dân cư và đảng viên tuổi 18: Còn nhiều thách thức cần các cấp gỡ khó”; Tọa đàm “Phát triển đảng viên trong học sinh THPT- Những vấn đề cần quan tâm”…

Loại hình truyền hình đã chú ý tổng kết thực tiễn, rút ra những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng như hiệu quả xây dựng “Chi bộ 4 tốt” ở huyện Gio Linh; công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam ở huyện Gio Linh. Nhiều nhóm tác giả đã chịu khó lăn lộn với thực tiễn, đi về những vùng sâu, vùng xa, biên giới để ghi hình, lấy tư liệu để từ đó có nhiều phóng sự hay về người Vân Kiều ở xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa thoát nghèo nhờ đảng viên bắt tay chỉ việc; về cuộc sống có nhiều đổi thay và ổn định của người Pa Kô hai thôn Pire 1 và Pire 2 sau hai năm sát nhập vào xã A Bung, huyện Đakrông. Nhiều tác phẩm của loại hình truyền hình năm nay chất lượng, tiểu biểu là Phóng sự: “Phát triển Đảng: Để “măng” mọc trước khi “tre” già”; “Gỡ khó cho việc phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” ; “Quảng Trị “phủ xanh” không gian mạng”; “Trọn lời thề với Đảng”... Loại hình ảnh báo chí tuy số lượng tham gia Giải năm nay ít nhưng tác phẩm “Cùng giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào” của nhóm tác giả Thanh Thọ- Quốc Toàn cũng để lại nhiều ấn tượng cho Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Giải.

Giải Búa liềm vàng năm 2023 tỉnh Quảng Trị đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội không chỉ bởi số lượng tác giả, tác phẩm tham gia của phóng viên các cơ quan báo chí và các cây bút không chuyên tham gia mà còn là sự quan tâm, hưởng ứng của cấp ủy các cấp, của Hội nhà báo, các cơ quan báo chí trên trên địa bàn tỉnh và đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo niềm tin, khát vọng và khí thế thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng,Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lê Tâm - Phan Ngân

333 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 881
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 881
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78873676