Gặp mặt đảng viên là công nhân lao động doanh nghiệp ngoài Nhà nước 

Chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), Ngày 16/1/2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức gặp mặt đảng viên là công nhân lao động và cán bộ công đoàn cơ sở tham gia cấp ủy ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy.

 Quảng Trị hiện có trên 3.000 doanh nghiệp với khoảng 40 ngàn công nhân lao động. Sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 03 NQ/TU về “Củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Đề án 399 về “Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020”, công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện. Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án 399, các cấp công đoàn đã giới thiệu gần 300 công nhân lao động ưu tú và đã kết nạp trên 100 công nhân vào đảng, nâng tổng số đảng viên ở khu vực doanh nghiệp lên gần 800 người; thành lập mới 22 chi bộ đảng, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp lên 65 chi bộ. Đây là những hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho người lao động, tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống cho người lao động.

Buổi gặp mặt những đảng viên là công nhân tiêu biểu đại diện cho trên 100 đảng viên được kết nạp theo Đề án 399 và những cán bộ công đoàn cơ sở tham gia cấp ủy trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhân kỉ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 – 2020) của LĐLĐ tỉnh có ý nghĩa rất lớn nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, động viên ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của những công nhân lao động ưu tú trong suốt thời gian qua để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó, tiếp tục cổ vũ phát triển công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy đánh giá cao ý nghĩa buổi gặp mặt. Đây là cơ hội giao lưu, trao đổi giữa đảng viên công nhân lao động với lãnh đạo các ban, đảng cũng như cán bộ công đoàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ công nhân. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, hàng năm xây dựng kế hoạch và đề ra chỉ tiêu cụ thể về công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân lao động cho Đảng xem xét kết nạp, thúc đẩy thành lập tổ chức Đảng ở doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn. Thiên Nhân

335 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 146
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 146
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17135024