Ảnh minh họa: TTXVN

Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI lạc quan nhất với 85,7% doanh nghiệp cho rằng tốt lên và giữ ổn định. Tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước lần lượt là 80,8% và 81,6%.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh đó là tính cạnh tranh của hàng trong nước vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này thể hiện khi có tới 59,4% doanh nghiệp cho rằng, yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 46,2% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; 32% doanh nghiệp cho rằng khó khăn về tài chính; 30,7% doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 26,9% doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao.

Bên cạnh đó, cũng có đến 25,4% doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 23,5% cho rằng thiết bị công nghệ lạc hậu; 23,4% doanh nghiệp đánh giá tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao. Chỉ có 6,4% doanh nghiệp cho rằng không có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Về đơn đặt hàng, có 82,8% số doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới quý II tăng và giữ ổn định so với quý I và có 17,2% doanh nghiệp cho rằng số lượng đơn hàng mới giảm .Về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 84,8% doanh nghiệp khẳng định số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý II tăng và giữ ổn định so với quý I. Trong khi đó, tỷ lệ số doanh nghiệp trả lời có đơn hàng xuất khẩu mới giảm là 15,2% .

Còn đối với tồn kho thành phẩm, có 81,7% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng thành phẩm tồn kho quý II giữ nguyên và giảm so với quý I.

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê dự báo, quý III lạc quan hơn so với quý II khi có 88,5% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt lên và giữ nguyên; 11,5% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. Khu vực doanh nghiệp FDI có tỷ lệ dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên và giữ ổn định ở quý III cao nhất với 91,3%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 87,6% và khu vực doanh nghiệp nhà nước thấp nhất với 86,1%.

Tổng cục Thống kê cho biết, số liệu này được tổng hợp từ cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm 6.500 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số doanh nghiệp thực tế đã trả lời trong kỳ điều tra quý II/2018 đạt 90%.../.

Thúy Hiền/TTXVN