Được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc điện thoại thông minh dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam, cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" diễn ra trong 03 tuần,  bắt đầu từ 07h00 ngày 10/5/2021 và kết thúc lúc 21h00 ngày 30/5/2021. 

Vòng 1 cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính hoặc điện thoại thông minh dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam 

Mỗi bộ đề thi có 20 câu hỏi và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng với đáp án. Nội dung thi là tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó tập trung vào các nội dung chính như: Những vấn đề lớn, những điểm nhấn, điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đảng; Quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới và thời gian tới; Nội dung cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức….

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, có 61/61 công đoàn trực thuộc đã triển khai, hưởng ứng tham gia cuộc thi với gần 18.000 nghìn lượt thí sinh tham gia dự thi. Nhiều công đoàn đã có sự chủ động, tích cực trong tuyên truyền, tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia dự thi với số lượng dự thi đông, chất lượng các bài dự thi tốt như: Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ….

Theo đó, Ban Tổ chức cuộc thi đã có quyết định công nhận kết quả, trao giấy chứng nhận và trao giải thưởng cho 75 thi sinh dự thi có kết quả cao nhất qua các tuần gồm: 15 giải Nhất, mỗi giải 1 triệu đồng; 24 giải Nhì, mỗi giải 800 nghìn đồng và 36 giải Ba, mỗi giải 500 nghìn đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải chung cuộc cho cá nhân và trao giải tập thể cho các công đoàn trực thuộc có số người dự thi nhiều nhất và công đoàn có số người dự thi chiếm tỷ lệ cao trên tổng số đoàn viên.

Sau khi kết thúc vòng 1, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ lựa chọn 15 thí sinh đạt giải Nhất hằng tuần tham gia vòng 2. Tại vòng này, 15 thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và viết đoạn luận không quá 1.000 từ (đề xuất các giải pháp đưa Nghị quyết vào cuộc sống).

Ban Tổ chức chọn ra 07 thí sinh để tiếp tục thi trực tiếp trên sân khấu, gồm các phần thi: Giới thiệu, thi trắc nghiệm và bài hùng biện (thí sinh chọn nội dung quan trọng của ngành đề cập trong Nghị quyết và đề xuất các giải pháp nhằm đưa chủ trương đó vào cuộc sống, hoạt động thực tiễn). Dự kiến, thời gian tổ chức thi vào dịp kỷ niệm 27 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2021).

Cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025,  

 

 

 

 
Cẩm Linh