EVN SPC đa dạng hoá các hình thức thanh toán tiền điện 

(Chinhphu.vn) - Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang quản lý bán điện cho gần 8 triệu khách hàng nên việc thu tiền điện là công tác rất quan trọng để bảo đảm cho hoạt động của Tổng Công ty nói riêng và EVN nói chung đạt hiệu quả.

 

Năm 2018, EVN SPC thu được hơn 122.457 tỷ đồng tiền bán điện, bình quân đạt hơn 10.204 tỷ đồng/tháng và 335 tỷ đồng/ngày, đạt tỉ lệ 100,30% số thu/phát sinh và đạt tỉ lệ 99,91% số thu/phải thu. Đây là sự nỗ lực rất lớn trong việc bảo đảm cho hoạt động của Tổng Công ty nói riêng và EVN nói chung đạt hiệu quả.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thu tiền điện, đồng thời nhằm đa dạng hình thức thanh toán và hướng tới mục tiêu không sử dụng tiền mặt, Tổng Công ty đã không ngừng mở rộng hợp tác với các ngân hàng (NH), các tổ chức thanh toán trung gian (TCTG).

Cụ thể, hiện nay, các NH và các TCTG  đang thu tiền điện với trên 2,441 triệu khách hàng, chiếm 38% khách hàng của Tổng Công ty.

Tính đến tháng 12/2018, 16/21 công ty ciện lực đã triển khai thí điểm không thu tiền điện tại nhà khách hàng, đạt 543.656/1.192.016 (45,61%) khách hàng đồng thuận chủ trương của ngành điện không phải đến nhà thu tiền điện tại khu vực thí điểm.

Năm 2018, mặc dù Tổng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp tạo sự thuận lợi và khuyến khích khách hàng thanh toán tiền qua các NH và TCTG và đã đạt được những con số đáng khích lệ. Tuy nhiên, xét về mục tiêu chung của ngành điện là tiến tới 100% không thu tiền điện tại nhà bằng tiền mặt thì con số 38% khách hàng sử dụng điện đang trả tiền điện qua NH và các TCTG và 10,2 % sử dụng hình thức trích  nợ tự động vẫn còn thấp so với mong muốn của EVN SPC.

Theo đánh giá của EVN SPC, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện qua các NH và các TCTG năm 2018 (đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt) chưa cao. Lý do chủ yếu là do gần 70% khách hàng mà Tổng Công ty đang bán điện là khách hàng thuộc khu vực nông thôn, chưa có tài khoản ngân hàng, đời sống kinh tế còn thấp, chưa có điều kiện tiếp cận các sản phẩm dịch vụ công nghệ dễ dàng của các NH/TCTG như khu vực thành thị và mạng lưới NH và TCTG tại những nới đây còn thưa thớt.

Minh Thi

420 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 698
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 698
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81409598