Dự án NPA/RENEW bắt đầu khảo sát dấu vết bom mìn tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) 

Bắt đầu từ tháng 9, Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy – Dự án RENEW (NPA-RENEW) sẽ bắt đầu các bước khảo sát bom mìn ban đầu bằng cách phỏng vấn hộ gia đình thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

du an nparenew bat dau khao sat vet bom min tai tpdong ha quang tri

Theo dữ liệu hành động bom mìn tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị, tai nạn liên quan đến bom mìn đã làm chết 177 người và bị thương 255 người khác ở Đông Hà kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975.

Kể từ tháng 9/2019, hoạt động Khảo sát Phi kỹ thuật của Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy – Dự án RENEW (NPA-RENEW), giai đoạn đầu tiên của quy trình Khảo sát và Rà phá bom mìn sẽ được triển khai ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Sau các cuộc họp khởi động giữa đại diện đội Khảo sát Phi kỹ thuật và chính quyền 7 phường của TP.Đông Hà, các nhân viên Khảo sát Phi kỹ thuật NPA-RENEW sẽ tiến hành phỏng vấn các hộ gia đình để xác định bằng chứng sự hiện diện của bom mìn, tức là các điểm bắt đầu cho hoạt động Khảo sát Kỹ thuật tiếp theo.

Đội khảo sát phi kỹ thuật triển khai nghiên cứu tài liệu, tổ chức họp thôn và thu thập thông tin có giá trị do người dân địa phương cung cấp về vị trí chính xác của vật liệu nổ nguy hiểm. Cách tiếp cận “dựa vào bằng chứng” này sau đó tiếp tục với việc triển khai Đội Khảo sát Kỹ thuật dùng máy rà quét khu vực đó, sử dụng phương pháp đã được thử nghiệm dành cho các tọa độ bom bi. Sau khi xác định được một Khu vực Khẳng định Nguy hiểm, hoạt động rà phá sẽ được tiến hành.

Trong cuộc họp với UBND phường 2, Chủ tịch Hoàng Nhất Thi nhấn mạnh, chính quyền địa phương có trách nhiệm hợp tác với NPA-RENEW trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn để bảo đảm an toàn cho người dân trong sinh hoạt hằng ngày của họ.”

Sau chiến tranh, Quảng Trị là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất do bom mìn và các vật nổ còn sót lại. Theo số liệu do Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam công bố năm 2018, diện tích đất bị ô nhiễm bởi bom mìn tại Quảng Trị lên đến 82%, cao nhất trong cả nước. Cùng với các tổ chức phi chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả nhiều dự án, giảm thiểu tai nạn bom mìn, giải phóng đất đai, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Khảo sát dấu vết và rà phá bom chùm là một trong những sáng kiến đã được thử nghiệm và áp dụng tại tỉnh Quảng Trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động rà phá bom mìn trong điều kiện diện tích ô nhiễm lớn, nguồn lực có hạn và yêu cầu an toàn cao của cộng đồng bị ô nhiễm bom mìn. Phương pháp khảo sát dấu vết và rà phá bom chùm hỗ trợ việc lập kế hoạch, dự toán ngân sách và điều phối các hoạt động một cách hợp lí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Chương trình Khảo sát và Rà phá của NPA thực hiện tại Dự án RENEW do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh tài trợ và là dự án hợp tác giữa NPA và Sở Ngoại vụ Quảng Trị.

Cho đến nay, Quảng Trị là tỉnh duy nhất trong toàn quốc có đầy đủ các hợp phần của chương trình hành động bom mìn theo tiêu chuẩn quốc tế. Để từ những mảnh đất đã được rà phá, nhiều loại cây công nghiệp, nông nghiệp như lúa, bắp, đậu, tiêu, tràm được vun trồng, chăm tưới đã đem lại màu xanh ấm no cho người dân nơi này./

187 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 311
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 311
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18298817