ĐỒN BIÊN PHÒNG BA TẦNG VỚI CÔNG TÁC THẾ TRẬN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VÙNG BIÊN  

Đồn Biên phòng Ba Tầng đứng chân tại toạ độ (23884) thuộc thôn Trùm, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đồn quản lý, bảo vệ đường biên dài 18,903 km trong đó biên giới bộ 16,2 km, biên giới đường sông dài 2,703 km, chiều sâu 7 km với 10 cột mốc chính từ mốc 608 đến 617 và 5 cọc dấu: 607/6(1); 609/1; 609/2; 610/1; 612/1. Đồn phụ trách địa bàn 02 xã (A Dơi và Ba Tầng) có 13 thôn, với 1.504 hộ/7.504 khẩu, 82,7% là đồng bào dân tộc Vân Kiều, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, song còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Đặc biệt, công tác thế trận biên phong toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới gắn với công tác đối ngoại nhân dân hai bên biên giới được thực hiện thường xuyên nhằm tạo sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển của Nhân dân hai nước Việt – Lào.

Trong những năm qua, công tác tuần tra bảo vệ biên giới thường xuyên tổ chức hoạt động tuần tra đơn phương, tuần tra bảo vệ địa bàn; xây dựng kế hoạch phối hợp với Đại đội BP 511 (Lào) tiến hành tuần tra song phương. Qua công tác tuần tra đơn phương và tuần tra song phương nhằm bảo vệ biên giới, đảm bảo đường biên, mốc quốc giới giữ đúng nguyên trạng. Công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh:  Duy trì chặt chẽ việc thực hiện Hiệp định, quy chế biên giới Việt Nam - Lào. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh vùng biên giới tại Trạm kiểm soát kết hợp tuyên truyền cho nhân dân các quy định về xuất nhập cảnh vùng biên giới, các quy định về biên giới quốc gia.

Đặc biệt công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và tham gia phát triển KT-XH ở khu vực biên giới, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật về biên giới quốc gia, tôn trọng biên giới, chủ quyền lãnh thổ, tinh thần trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Tuyên truyền, vận động, huy động các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp… hướng về biên giới, tích cực tham gia xây dựng tiềm lực về mọi mặt ở KVBG, tạo ra sức mạnh của toàn dân, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn ANTT-ATXH ở khu vực biên giới. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện thông qua việc phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của 02 đ/c CBTC xã và 13 đ/c đảng viên Đồn BP về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn bản. Đồng thời tích cực chung tay tham gia phát triển KT-XH và nâng cao đời sống nhân dân KVBG, thông qua các chương trình như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Ánh sáng vùng biên”; “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; “Tiết học Biên giới”; “Con nuôi Đồn Biên phòng”; “Đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi biên giới”; “Nâng bước em đến trường”; “Đỡ đầu, hỗ trợ thôn bản biên giới thoát nghèo”; “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”; “Xuân đoàn kết – Tết yêu thương”; và các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, các mô hình hỗ trợ sinh kế.

Duy trì thực hiện các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới như: phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; phong trào “Thôn bản không có tội phạm ma túy”; phong trào quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm .... Triển khai thực hiện Đề án 1555 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019 – 2029. Hiện nay đơn vị đang duy trì tổ chức hoạt động của 13 Tổ tự quản ANTT thôn (bản) với 91 thành viên, 9 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 142 hộ gia đình/342 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 13,93km đường biên, 10 cột mốc và 01 cọc dấu phụ.

Công tác phòng chống dịch COVID-19, từ tháng 03/2020, đơn vị đã triển khai 08 chốt và 01 tổ cơ động/45 đồng chí phối hợp với CA, QS xã Ba Tầng và A Dơi duy trì chốt chặn 24/24h, ngăn chặn, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hoạt động XNC vùng biên giới trái phép. Tiến hành rà soát toàn bộ người nước ngoài trên địa bàn cũng như nhân dân ở địa bàn đi lao động ở các tỉnh trong nước và xuất khẩu lao động ở các nước có xảy ra dịch bệnh. Đồng thời tổ chức cho cán bộ chiến sĩ báo cáo, kê khai thân nhân đang công tác, học tập, làm việc, du lịch tại các vùng dịch báo cáo Bộ Chỉ huy theo quy định.  Phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên địa bàn một số kiến thức, các triệu chứng và cách chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  gây ra và các quy định xử phạt liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được 100 buổi/3.682 lượt người dân; cấp phát 5.092 tờ rơi, 1.970 khẩu trang các loại, kết hợp tuyên truyền được 127 buổi/3.947 lượt người dân, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho 2.272 lượt người, treo 12 băng rôn, 30 pano tuyên truyền; vận động ký cam kết phòng chống dịch 1.566/1.566 hộ dân 02 xã.

Với kết quả đạt được, Đồn Biên phòng Ba Tầng thực hiện đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc  độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đặc biệt, xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Quốc Thanh

93 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 267
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 267
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642909