Đổi mới phương pháp giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong  

Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong giai đoạn hiện nay, để góp phần đào tạo một đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, mỗi giảng viên phải không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác, mà trước hết là nâng cao chất lượng giảng dạy, vì chất lượng giảng dạy là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm. Đổi mới phương pháp giảng dạy là khâu trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở các trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong nói riêng.

Để nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị, Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong thực hiện phân công bài giảng cho giảng viên gắn với chuyên môn, sở trường của từng đồng chí; chỉ đạo đội ngũ giảng viên tích cực nghiên cứu, cập nhật thông tin thời sự, kết hợp hài hòa giữa phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học tích cực. Mở rộng nội dung bài giảng trong giáo trình bằng việc bổ sung các nội dung có liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chú trọng liên hệ thực tiễn của địa phương để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu; chú trọng nêu gương người tốt việc tốt, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương, đất nước nhằm định hướng giáo dục tư tưởng, tình cảm, tinh thần tốt đẹp cho học viên.

Tùy theo từng đối tượng học viên, từng nội dung bài giảng mà giảng viên vận dụng nhiều hình thức, phương pháp giảng dạy khác nhau cho phù hợp. Chú trọng kỹ năng thực hành, xử lý tình huống; nội dung bài giảng đảm bảo kiến thức cơ bản, trọng tâm, có thực tiễn và bám sát các Nghị quyết. Vận dụng sáng tạo, lồng ghép các chuyên đề, các chương trình phù hợp với từng lớp; cập nhật kiến thức, quan điểm, nghị quyết mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời về đường lối chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Nội dung, chương trình giảng dạy phải đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu của hoạt động thực tiễn để đưa ra nội dung, chương trình giáo dục cho thích hợp, có phân tích, chứng minh, cập nhật thông tin thời sự, nhất là thông tin tình hình cơ sở, địa phương, đơn vị để nâng cao hiệu quả và sức thuyết phục.

Đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách giảm dần độc thoại, diễn giảng tiến tới áp dụng phương pháp nêu vấn đề, đối thoại, hướng dẫn người học, tự đọc tài liệu có sự kiểm tra, theo dõi của giảng viên, tạo sự hứng thú, kích thích tìm tòi, đi sâu nghiên cứu của học viên, giúp cho học viên phát huy được tính chủ động, sáng tạo. Sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tế vào trong giảng dạy như: Đèn chiếu, máy vi tính, biểu mẫu, thống kê, hình ảnh hay phim minh hoạ…tăng cường trao đổi thảo luận, tranh luận để hiểu rõ vấn đề... khắc phục tình trạng dạy chay, học chay; từ đó sẽ tạo nên động lực và hứng thú của người học, nắm vững lý luận và vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả.

Trong chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các lớp đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong luôn tổ chức các buổi ngoại khóa tham quan các di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện: Nhà Lưu Niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, Thành cổ Quảng Trị… nhằm giáo dục về truyền thống cách mạng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên.

Kết thúc mỗi khóa học của chương trình giáo dục lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, Trung tâm đã đánh giá chất lượng kết quả học tập của học viên theo từng lớp.

Cùng với việc đổi mới phương pháp giảng dạy, để nâng cao chất lượng hoạt động, Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong thực hiện tốt việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của thường trực Huyện ủy về công tác quản lý, điều hành, tổ chức dạy và học.

Trên cơ sở tình hình thực tế của huyện, kế hoạch hoạt động đã được thường trực Huyện ủy phê duyệt, Trung tâm đã tổ chức, quản lý hoạt động dạy và học nghiêm túc, khoa học, đảm bảo quy chế đề ra. Quá trình chiêu sinh mở lớp Trung tâm đã phối hợp tốt với ban bổ chức, ban tuyên giáo cấp huyện, các cấp ủy cơ sở và các giảng viên kiêm nhiệm nên kế hoạch mở lớp diễn ra đúng như dự kiến, bảo đảm về số lượng, đối tượng. Công tác chuẩn bị đến chính thức khai giảng nghiêm túc, nề nếp; lịch giảng của giảng viên được gửi trước giúp cho giảng viên chủ động sắp xếp, bố trí thời gian đúng kế hoạch, tổ chức dự giờ để rút kinh nghiệm chung và bổ khuyết cho nhau về nội dung chương trình bài giảng; tổ chức hệ thống ôn tập, giải đáp dân chủ, cởi mở, thân thiện, giúp cho học viên mạnh dạn trao đổi ý kiến của mình. Để quản lý tốt các lớp học, ngay sau khi khai giảng, Trung tâm đã thành lập ban tổ chức, cử chủ nhiệm, ban cán sự lớp nhằm duy trì nghiêm túc quy chế; cùng với chủ nhiệm, giảng viên đứng lớp có trách nhiệm kiểm tra sĩ số, nhận xét và ký vào sổ đầu bài, nhằm đánh giá chất lượng học tập của học viên. Châu Minh

 

 

481 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 455
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 455
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79749476