Đổi mới điều tra dư luận xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 

Điều tra Dư luận xã hội là công việc thường niên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức từ 2-3 đợt điều tra. Năm nay, trong thời gian chuẩn bị tiến hành điều tra đợt 1, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở trong nước cũng như trong tỉnh. Để vừa đảm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu đổi mới hình thức điều tra Dư luận xã hội từ thực địa sang thực hiện điều tra trực tuyến (online) nhằm thu thập, khảo sát thông tin của người dân về một số vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Việc sử dụng điều tra theo hình thức online được xem là điểm mới trong việc triển khai điều tra dư luận xã hội, đây cũng là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng sử dụng phương thức điều tra này. Cuộc điều tra, khảo sát thực hiện bằng phiếu cá nhân, đối tượng hướng đến điều tra đa dạng thành phần từ học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, hưu trí, người dân buôn bán…chỉ cần có máy tính, máy tỉnh bảng, smarphone… có kết nối internet là có thể thực hiện được các thao tác theo yêu cầu phiếu cung cấp, người được điều tra chỉ cần nghiên cứu những nội dung câu hỏi đã soạn sẵn trên phiếu được chuyển theo đường links và lựa chọn phương án trả lời của mình.

Việc thực hiện điều tra Dư luận xã hội bằng hình thức online lần này với chủ đề về xu hướng sử dụng internet, mạng xã hội của người dân trong tỉnh nhằm nắm bắt xu hướng sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay, làm cơ sở để cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đánh giá tình hình thực tế, phục vụ công tác. Nội dung của việc điều tra tập trung vào việc tìm hiểu, đánh giá xu hướng sử dụng mạng xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về: thói quen, tần suất của người dùng mạng xã hội và các trang web; mức độ phổ biến của loại hình mạng xã hội và các trang web; mục đích người dùng hướng đến khi truy cập mạng xã hội và các trang web; lý do người dùng lựa chọn các loại hình hoặc nội dung khi truy cập; những giải pháp phát huy tối đa mặt mạnh, khắc phục những hạn chế  của mạng đối với người dùng; dự báo những xu hướng phát triển của nội dung, hình thức đăng tải trên mạng xã hội, các trang web.

Việc điều tra online sau khi kết thúc phiếu hệ thống máy chủ sẽ nhận kết quả kết quả thăm dò và cho ra số liệu chính xác, độ tin cậy cao. Có thể khẳng định việc điều tra dư luận xã hội áp dụng bằng hình thức online sẽ phản ánh một cách trung thực, khách quan, chính xác vấn đề cần nghiên cứu. Phan Hường

 

72 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 276
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 276
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31641484