Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng làm việc với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh  

Ngày 12/4/2021, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đài PT - TH tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài PT - TH Quảng Trị đã giới thiệu với đoàn một số nét khái quát những kết quả nổi bật về công tác phát thanh, truyền hình của Đài năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.  Đài PT - TH Quảng Trị đã chủ động tuyên truyền toàn diện, hiệu quả, kịp thời các sự kiện chính trị, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội , giữ gìn an ninh quốc  phòng của tỉnh trên 3 loại hình phương tiện: Phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử. Số lượng tin, bài, các chuyên đề, chuyên mục ngày một tăng lên, bảo đảm tính toàn diện, chuyên sâu, phù hợp với từng vấn đề, từng nhiệm vụ. Chất lượng các chương trình từng bước được nâng cao, đầu tư chất lượng cả về nội dung và hình thức, chú trọng tổ chức thực hiện các bản tin chương trình thời sự trực tiếp, dẫn tại hiện trường đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác phối hợp giữa với các phòng, với các Đài huyện thị, thành phố được chú trọng nên việc tổ chức sản xuất các chương trình luôn chủ động, đảm bảo chất lượng và thời lượng được lãnh đạo, khán giả đánh giá cao.

Tuyến tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được quan tâm, đầu tư. Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền toàn diện về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh; hoạt động đối nội, đối ngoại, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; vị thế, vai trò, thành tựu, tiềm năng phát triển của Việt Nam …góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên. Nhiệm vụ giải thích, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, những vấn đề nhạy cảm phát sinh trên địa bàn, vấn đề dư luận quan tâm; định hướng dư luận trước những thông tin lệch lạc, sai sự thật đã được Đài chú trọng đầu tư, đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều bài viết được đầu tư công phu, có sức thuyết phục cao, thực sự là thông tin dẫn nguồn để định hướng dư luận. Vai trò tham gia tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đội ngũ phóng viên, người làm báo bước đầu có hiệu quả. Ngoài ra, Đài đã khai thác các bài viết liên quan nội dung đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phản bác.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của Đài PT - TH Quảng Trị, mong tập thể cán bộ viên chức, lao động của cơ quan tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đổi mới hơn nữa, đưa sự nghiệp PT - TH ngày càng phát triển. Hoài Thơm

 

75 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 682
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 682
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29619978