Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đội ngũ Báo cáo viên Công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 

Ngày 3/8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn quý II năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí trong Thường trực LĐLĐ tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị TW5: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo nhấn mạnh: Nghị quyết hội nghị TW5 có nhiều quyết sách liên quan trực tiếp đến tổ chức công đoàn và CNVCLĐ, do đó việc học tập, quán triệt trong đội ngũ Báo cáo viên công đoàn, cán bộ công đoàn là rất quan trọng…

                                          

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin về kết quả phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quảng Trị 6 tháng đầu năm và định hướng nội dung tuyên truyền trong quý III năm 2017.

                                          

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tich LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà đội ngũ Báo cáo viên LĐLĐ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần thực hiện đó là: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên LĐLĐ tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối với cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; chú trọng tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền việc thực hiện chủ đề năm 2017 “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ. Các hình thức tuyền truyền phải luôn đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ...; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và định hướng dư luận trong CNVCLĐ.

Tại hội nghị, 04 tập thể và 02 cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Trị được Báo Lao động tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền và hoạt động phát hành Báo Lao động năm 2016. Hoàng Tuân

782 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 552
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 552
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68777221