Đề xuất thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ 

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Trong đó, Bộ đề xuất quy định thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ.

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo dự thảo, tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu, thời gian sử dụng tối đa 4 tháng kể từ ngày thông quan. Tôm thẻ chân trắng bố mẹ chọn tạo trong nước, thời gian sử dụng tối đa 04 tháng từ ngày cho vào nuôi vỗ sinh sản lần đầu hoặc tôm đạt khối lượng tối thiểu 40 g/con đối với tôm đực và 45 g/con đối với tôm cái.

Tôm sú bố mẹ nhập khẩu, thời gian sử dụng tối đa 3 tháng kể từ ngày thông quan. Tôm sú bố mẹ khai thác từ tự nhiên, thời gian sử dụng tối đa 2 tháng kể từ ngày nhập về cơ sở hoặc đạt khối lượng tối thiểu 120 g/con đối với tôm đực và 150 g/con đối với tôm cái. Tôm sú bố mẹ chọn tạo trong nước, thời gian cho sinh sản tối đa 3 tháng kể từ ngày cho vào nuôi vỗ sinh sản lần đầu hoặc đạt khối lượng tối thiểu 100 g/con đối với tôm đực và 120 g/con đối với tôm cái.

Cá tra bố mẹ, thời gian sử dụng tối đa 5 năm kể từ khi sinh sản lần đầu và sử dụng không quá 2 lần/năm. Cá rô phi bố mẹ, thời gian sử dụng tối đa 3 năm kể từ khi sinh sản lần đầu.

Đối tượng khác theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì cơ sở sản xuất giống thuỷ sản phải công bố thời gian sử dụng thuỷ sản bố mẹ.

Theo dự thảo, Tổng cục Thuỷ sản kiểm tra chất lượng giống thủy sản bố mẹ và kiểm tra đột xuất về chất lượng giống thuỷ sản trong sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan quản lý thuỷ sản tỉnh kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản trong sản xuất, ương dưỡng trên địa bàn quản lý.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
513 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 874
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 874
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81412809