Đề xuất phụ cấp chức vụ lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cấp huyện 

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện.

 

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội Quản lý thị trường cơ động (gọi tắt là Đội Quản lý thị trường cấp huyện) thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

 

Dự thảo đề xuất hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cấp huyện như sau:

 

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại

1

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

0,60

0,50

2

Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

0,40

0,30

 

Mức phụ cấp quy định nêu trên được tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

 

Nguyên tắc, các trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo nêu trên được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II và Khoản 2 Mục III Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

LP

358 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 459
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 459
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55682377