Để nghị quyết sớm “bén rễ” cuộc sống 

Nghị quyết đại hội có vai trò to lớn đối với việc định hướng phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội của từng địa phương, đơn vị. Do đó, việc xây dựng và ban hành các nghị quyết đúng đắn sẽ tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Nhưng, để nghị quyết của Đảng hiện thực hóa trong đời sống xã hội thì đòi hỏi nghị quyết đó phải đi vào cuộc sống và được cuộc sống phản ánh lại một cách tích cực, hiệu quả. Vì vậy, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, xã hội, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và sự tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tính đến nay hầu hết các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và cấp trên cơ sở trong toàn đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời là dịp quan trọng để các TCCSĐ sẽ thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Nghị quyết là ý chí, là sự kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn đảng bộ. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị văn kiện, các cấp uỷ đã mở rộng và phát huy dân chủ, tổ chức thảo luận lấy kiến góp ý, tham gia từ các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân… Do đó, nội dung nghị quyết đại hội đã đảm bảo chất lượng, đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sát đúng với thực tế của địa phương, cơ sở. Việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân được tổ chức chu đáo, sâu rộng. Quan trọng hơn, các ý kiến tham gia góp ý đều phát huy tinh thần trách nhiệm cao khi tham gia xây dựng, đóng góp vào các văn kiện. Tại đại hội, các đảng viên đều phát huy tinh thần dân chủ, tiếp tục thảo luận, đóng góp trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng để cùng thống nhất ban hành nghị quyết.

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, các TCCSĐ trong toàn tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ với các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội khoá mới đề ra.

Đặc biệt, trong thời gian tới để nghị quyết của nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm “bén rễ” trong cuộc sống, tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, các TCCSĐ trong toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt ở các địa phương, vì đây là lực lượng nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng và cụ thể hóa nghị quyết đối với từng điều kiện, tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị thông qua chương trình hành động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như lồng ghép các cuộc họp chi bộ, họp thôn, khu phố, họp chuyên môn ….

Bên cạnh đó, mỗi cấp uỷ phải nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó cần có kế hoạch hành động từng năm, từng quý, từng tháng, từng người phụ trách bảo đảm vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa nghị quyết của đảng bộ cấp trên và nghị quyết của đảng bộ mình với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, khối lượng công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành; Chẳng hạn như, các xã cần đề ra kế hoạch và mốc thời gian để xây dựng thành công xã nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, hoặc kế hoạch giảm nghèo bền vững hay kế hoạch xử lý rác thải, nước thải bảo vệ môi trường, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Đối với các phường, thị trấn, có thể đề ra kế hoạch xây dựng đô thị văn minh hoặc xây dựng thị trấn thành đô thị. Ở các ngành có thể xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác tư tưởng, thực hiện dân chủ hóa trong cơ quan…

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nghị quyết, nhất là người đứng đầu gắn với phát huy mạnh mẽ dân chủ, cộng đồng trách nhiệm của cả cấp ủy, tổ chức đảng và sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân.

Một khâu không kém phần quan trọng để đánh giá công tác triển khai thực hiện nghị quyết đó chính là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng kết quả thực hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tránh được tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong đó, chú trọng tư tưởng chỉ đạo của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là: chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả… nhằm làm cho việc triển khai thực hiện các nghị quyết của TCCSĐ được tiến hành một cách khoa học nhất.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở các TCCSĐ ngay sau khi đại hội thành công là việc làm quan trọng, thương xuyên nhằm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây là trách nhiệm mà đại hội đã giao cho cấp ủy mới được bầu. Hy vọng với tinh thần, trách nhiệm cao các cấp ủy sẽ cụ thể hóa nghị quyết đại hội, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống để từ đó tạo ra động lực mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, đơn vị mình. Trần Văn Toàn, Trường Chính trị Lê Duẩn

85 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 365
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 365
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18227640