Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng 

(ĐCSVN) - Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là quá trình tất yếu, khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội trong Cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Việc xây dựng Đề án này nhằm cụ thể hoá thực hiện các chủ trương đó một cách chủ động, hiệu quả, góp phần tích cực vào tiến trình hiện đại hoá Quân đội.
Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng

Sáng 11-8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Soạn thảo Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Soạn thảo Đề án; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Soạn thảo đã nghe Bộ Tư lệnh 86 - Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo báo cáo tiến độ xây dựng, các nội dung cơ bản của Dự thảo Đề án. Theo đó, thời gian qua, Bộ Tư lệnh 86 và các thành viên Tổ Biên tập đã thực hiện xây dựng Đề án bảo đảm theo kế hoạch đề ra; đã tiến hành khảo sát thực trạng, nhu cầu trong toàn quân và ý kiến các cơ quan liên quan để bổ sung, hoàn thiện Đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Bộ Tư lệnh 86, thành viên Tổ Biên tập Đề án và các cơ quan liên quan đã chủ động, tích cực trong công tác xây dựng Đề án; đồng thời nhấn mạnh, chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là quá trình tất yếu, khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội trong Cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đây cũng là phương pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong Bộ Quốc phòng; việc xây dựng Đề án này nhằm cụ thể hoá thực hiện các chủ trương đó một cách chủ động, hiệu quả, góp phần tích cực vào tiến trình hiện đại hoá Quân đội; nội dung của Đề án phải thể hiện được tầm nhìn và mục tiêu của Bộ Quốc phòng trong chuyển đổi số một cách toàn diện; xác định được lộ trình cụ thể, thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ cũng như có tính khả thi cao. Đề án cần tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong toàn quân để chuyển đổi số, trong đó ưu tiên các vấn đề về nâng cao nhận thức, phát triển hạ tầng số, xây dựng dữ liệu số, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính. Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng lưu ý, Bộ Tư lệnh 86, Tổ Biên tập Đề án, các cơ quan liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, ý kiến của Ban Soạn thảo để hoàn thiện Đề án đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra; trình Thủ trưởng Bộ Quốc bảo đảm tiến độ qua đó thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng./.

 
Hồng Pha
467 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 589
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 589
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74032457