Đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản  

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như tài chính, môi giới việc làm, đưa người đi lao động, học tập tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử…, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg, ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (gọi tắt là Chỉ thị 21/CT-TTg).

Nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong cộng đồng hiểu biết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời tiếp cận các thông tin về chế độ, chính sách an sinh xã hội, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phòng ngừa các hành vi, phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nâng cao ý thức cảnh giác không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các huyện, thị thành phố, Hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch hoạt động năm lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội vào chương trình, hoạt động trọng tâm của Hội, trong đó chú trọng thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg. Các cấp Hội tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến 156.680 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ về nội dung Chỉ thị 21/CT-TTg; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44 - KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019  của Quốc hội về “Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật”.  

Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh đến với người dân, hội viên phụ nữ về các hoạt động an toàn, trong đó có phòng, chống “tín dụng đen”, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản. Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid 19, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội  ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền như thông qua trang facebook, nhóm Zalo đã kịp thời trao đổi thông tin cũng như nắm bắt tình hình trên địa bàn tỉnh về phòng chống tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và các văn bản mới về quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện.

        Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, truyền thông về phòng chống tội phạm, Hội phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh mở 2 lớp tập huấn cho 138 tuyên truyền viên cấp xã, phường, thị trấn; 10  điểm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ 10 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương của huyện Hướng Hóa và Đakrông; tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, trong đó có Luật phòng, chống tội phạm, các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phòng chống “tín dụng đen”... Chủ động nắm tình hình, tích cực phát hiện, tố giác và cung cấp cho các lực lượng chức năng các nguồn tin về các hành vi có dấu hiệu tội phạm. Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm, phòng ngừa “Tín dụng đen” nhất là hiện tượng lô đề, cá cược, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng, cẩn thận, tránh bị lừa đảo về xuất khẩu lao động trái phép, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...đến 46.820  lượt con em, người thân trong gia đình và cán bộ, hội viên phụ nữ. Các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động vốn vay cho phụ nữ phát triển kinh tế góp phần hạn chế tình trạng vay tín dụng đen. Hội LHPN tỉnh đã vận động và giải

     CLB  “Giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hôi - An toàn giao thông” thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang (huyện Gio Linh) tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen.

ngân các nguồn vốn vay Chương trình tín dụng vệ sinh hộ gia đình; Quỹ phát triển cộng đồng quốc gia; Vốn vay cải thiện vệ sinh môi trường; Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo; Qũy Tài chính vi mô với số tiền 7,525 triệu đồng cho 490 thành viên. Các tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm - Tín dụng, hợp tác xã TKTD đã huy động tổng số tổng số vốn hơn 100 tỷ đồng cho hơn 39 ngàn chị em vay. Tổng các nguồn vốn dư nợ qua kênh Hội quản lý đến nay 1.659,943 tỷ đồng 74.657 chị vay. Hội đã giúp chị em tiếp cận với các nguồn vốn, chủ động đầu tư chăn nuôi, sản xuất, phòng chống “tín dụng đen”.Chị Nguyễn Thị Lành, hội viên phụ nữ khu phố 9, phường 1, thành phố Đông Hà chia sẻ: “Từ khi có nguồn vốn tiết kiệm, tín dụng của Hội thành lập và nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, chị em đã được vay vốn, chủ động đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, không vay vốn qua các kênh không chính thống, phòng, chống tín dụng đen”.

             Phát huy vai trò phụ nữ trong công tác phòng, chống tội phạm, cùng góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an toàn, bình yên, các cấp Hội tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm, mô hình làng quê an toàn để giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, trong đó có phòng ngừa đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng.

Hội tổ chức các hoạt động như: Tập huấn, hướng dẫn xây dựng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ, trẻ em”, “Gia đình toàn mỹ”  cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Để đảm bảo an toàn thôn xóm, bảo vệ tài sản các đơn vị đã xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê”, bắt 2 camera an ninh…Nhiều mô hình đã góp sức trong hoạt động phòng ngừa lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như: Mô hình “Không có con em và người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” tại Chi hội An Trú, xã Triệu Tài, (huyện Triệu Phong) ; “Gia đình hội viên phụ nữ không vi phạm pháp luật” có tại xã Hải Quế, Hải Sơn, Hải Thành, (huyện Hải lăng); thôn không có tội phạm tại xã Mò Ó (huyện ĐakRông); “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Gia đình hội viên phụ nữ không vi phạm pháp luật” thuộc huyện Hải Lăng; mô hình “Giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hôi - An toàn giao thông” thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang ( huyện Gio Linh”... Các cấp Hội duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động 250 CLB phòng chống tội phạm, mô hình “Chi hội, tổ phụ nữ không có con em VPPL và TNXH” với 13.848 thành viên. Tại các câu lạc bộ, Hội phối hợp với Công an tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tín dụng đen, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chị  Lê Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Gio Quang chia sẻ: “Thông qua mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã chuyển tải đến các thành viên những nội dung về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống tín dụng đen, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 21/CT của Thủ tướng Chính phủ về  “Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên, phụ nữ; vận động hội viên phụ nữ tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp cảm hóa giáo dục, cải thiện người phạm tội tại gia đình và cộng đồng. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, chế tài xử lý và hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong thực thi pháp luật, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại địa bàn khu dân cư; phối hợp tổ chức có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hỗ trợ phụ nữ  phát triển kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng ngừa cac hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.  Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội do Hội quản lý trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời trao đổi thông tin về phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như nắm bắt tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh .  Xây dựng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ, trẻ em” tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, TP Đông Hà và thị xã Quảng Trị. Tiếp tục duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm.  Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tích cực phát hiện, tố giác và cung cấp cho các lực lượng chức năng các nguồn tin về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, truyền thông về phòng chống tội phạm, phòng ngừa tín dụng đen, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở.

 

                                                                                     Phương Thiện

113 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1123
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1124
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32775199