Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

Để tiếp tục thực hiện thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG, ngày 31/1/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Năm An toàn giao thông 2019, UBND tỉnh Quảng Trị triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải hành khách. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; giảm trên 10% số nạn nhân thương vong do TNGT liên quan đến xe ô tô vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy so với năm 2018.

Để thực hiện các mục tiêu trên, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự ATGT và Chương trình hành ssoongj số 54-CTHĐ/TU, ngày 14/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW. Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cấp xã; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội, hiệp hội nghề nghiệp. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; tăng cường tuần tra lưu động, phát huy hiệu quả mô hình tuần tra phối hợp giữa CSGT với các lực lượng công an khác, kết hợp giữa xử lý vi phạm về trật tự ATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí, đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông; hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. HY-VPTU

141 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 149
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 149
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7513303