Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tốc độ lây lan nhanh, bùng phát trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đến thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ta cơ bản vẫn được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế- xã hội diễn ra bình thường, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy vậy, với tính chất phức tạp của đợt bùng phát dịch lần này, Quảng Trị tiếp tục đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là khi số lượng người dân từ các tỉnh, thành có vùng dịch trở về quê hương ngày càng đông, kèm theo đó là số ca nhiễm trong các khu cách ly tăng lên. Trong lúc đó, so với các tỉnh thành khác, đặc biệt là hai tỉnh lân cận với tỉnh ta là Thừa Thiên Huế và Quảng Bình dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp. Điều này, dẫn đến một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan; ý thức tự phòng cho mình, cho các thành viên trong gia đình và trong cộng đồng có lơ là thậm chí không nghiêm túc.

  Với quyết tâm giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiến khống chế, kiểm soát dịch tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021, theo tinh thần Kết luận số 141-KL/TU, ngày 14/7/2021 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; vấn đề đặt ra là phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Theo tinh thần đó, nội dung tuyên truyền phải cập nhật các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đặc biệt là lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Cùng với đó, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Việc thông tin, tuyên truyền phải toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diến biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn đối với đại dịch Covid-19… để cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, trong đó chú trọng thông điệp “5K + vaccine” và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Một trong nhưng nội dung quan trong nữa là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19; phản ánh những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong đàm phán, mua, cung ứng, sử dụng vaccine; kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19. Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

Công tác tuyên truyền phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tăng cường các thông tin tích cực, thúc đẩy, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết của dân tộc; tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát huy ưu thế của internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo được sự đồng thuận trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, của Chính phủ và chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm kiểm soát dịch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo tinh thần Kết luận số 141-KH/TU, ngày 17/7/2021 của Tỉnh ủy.  Đồng thời, đấu tranh, phản bác kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội.

Tin rằng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và sự chung tay của cả xã hội, công tác phòng, chống dịch covid-19 của tỉnh ta sẽ đạt thành quả mới. Lệ Thu

44 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 922
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 922
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 37085406