Danh sách thí sinh dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật danh sách thí sinh dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có danh sách kèm theo)
Danh sách thí sinh dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 650
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 650
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68577977