Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 2018 

(Chinhphu.vn) – Các dịch vụ cấp mới, cấp lại, cấp đổi hộ chiếu; cấp visa, cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; đăng ký xe ô tô qua mạng; cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa… là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2018.

 

Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các Bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2018.

Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giao chỉ tiêu rất rõ ràng cho các Bộ, ngành, địa phương về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương chưa đạt hiệu quả cao, trong đó phải kể đến việc các dịch vụ công trực tuyến tuy đã được triển khai nhưng ít được người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, trong quý I/2018, có thêm 13.909 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và vận hành nhưng số lượng dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ lại giảm đáng kể với quý trước. Cụ thể, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp hiện nay là 1.551 dịch vụ nhưng số lượng dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2018 chỉ có 376 dịch vụ, đạt tỷ lệ 24,24% (quý IV/2017 là 64,14%). Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp hiện nay là 45.374, tuy nhiên số lượng dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong quý I/2018 là 4.396, đạt tỷ lệ 9,69% (quý IV/2017 là 15,42%).

Do đó, để bảo đảm việc cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ cho rằng, cần thiết phải rà soát, lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến thật sự thiết yếu với người dân, doanh nghiệp, có số lượng giao dịch lớn để đưa vào Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trình Thủ tướng ban hành, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện trong năm 2018. Thêm vào đó, Danh mục này cũng sẽ là cơ sở để Văn phòng Chính phủ tổ chức kết nối, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cho biết, sẽ ưu tiên lựa chọn các dịch vụ công có số lượng giao dịch lớn, liên quan chặt chẽ đến đời sống, hoạt động sản cuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
268 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 420
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 420
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49729716