Đảng ủy xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Đảng ủy xã Cam Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu , nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy. Về phía xã có các đồng chí trong BanThường vụ Đảng ủy, Bí thư các chi bộ.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã xây dựng nhiều giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT- XH, QP –AN, Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, phát huy vai trò lãnh đạo và hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

6 tháng đầu năm, xã đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 01 “về nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương giai đoạn 2016 – 2020”; thực hiện có hiệu quả 6 dự án nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Lãnh đạo xã đã vận động Nhân dân tham gia trồng dứa, đến nay đã trồng được 22/25ha, đạt 85%; tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 100%KH; chăn nuôi ổn định về số lượng; vận động nhân dân đầu tư kinh phí cải tạo, mở rộng diện tích ao hồ.

Tình hình văn hóa –xã hội từng bước cải thiện; cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người dân được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng trên cả các mặt về tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

                          

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trong 6 tháng cuối năm Đảng ủy đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Xây dựng các phương án chủ động phòng chống thiên tai. Chỉ đạo quyết iệt Nghị quyết số 02 –NQ/HU và Đề án 01 của UBND huyện; Chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tập trung nâng cao chất ượng sinh hoạt chi bộ./. Nguyễn Thị Hạnh

2636 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 540
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 540
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70883048